"přilákat" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
přilákatanlocken
přilákatherbeilocken

Beispieltexte mit "přilákat"

Významným prvkem irského úspěchu je jeho schopnost přilákat přímé zahraniční investice.Dass es gelungen ist, Direktinvestitionen aus dem Ausland anzuziehen, hat wesentlich zum Erfolg Irlands beigetragen.
Obecně může koncentrace ekonomických činností přilákat další investice, což zase zvýší pozitivní vedlejší účinky (pozitivní koloběh).Im Allgemeinen zieht eine Konzentration von Wirtschaftstätigkeiten weitere Investitionen an, die ihrerseits die positiven Spillover-Effekte verstärken (positive Eigendynamik).