"přenesený" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
přenesenýfigurativ

Beispieltexte mit "přenesený"

Deficit přenesený z předchozího rozpočtového rokuAus dem vorhergehenden Haushaltsjahr übertragenes Defizit

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

přenesených prostředků;die übertragenen Mittel;
použití přenesených prostředků a prostředků na daný rozpočtový rok;der Verwendung der übertragenen Mittel und der Mittel des Haushaltsjahres;
Tyto číselné údaje obsahují také informace o využití přenesených prostředků.Diese Angaben umfassen auch Informationen über die Verwendung der aus dem vorhergehenden Haushaltsjahr übertragenen Mittel.
Účetnictví musí umožňovat identifikaci prostředků přenesených v souladu s odstavci 1 až 4.In der Rechnungsführung werden die gemäß Absatz 1 bis 4 übertragenen Mittel unterschieden.
Dostupné položky, které odpovídají přeneseným účelově vázaným příjmům, musí být použity přednostně.Mittel, die übertragenen zweckgebundenen Einnahmen entsprechen, werden vorrangig verwendet.
množstvím elektřiny z obnovitelných zdrojů přeneseným z výroby do hlavních středisek spotřeby a skladovacích míst;Umfang der Übertragung von regenerativ erzeugtem Strom vom Ort der Erzeugung zu größeren Verbrauchszentren und Speicherorten;