"představení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
představeníDarbietung

Beispieltexte mit "představení"

kulturní představeníDarstellende Künste
představení se zvířatyTierschau
představení různých tržních předpokladů plynoucích z průzkumu trhu,Darstellung der verschiedenen, aus der Marktstudie ersichtlichen Marktentwicklungshypothesen
představení navrhované budoucí strategie podniku a jak povede k životaschopnosti,Darstellung der geplanten Unternehmensstrategie und wie dadurch die Rentabilität wiederhergestellt werden soll