"předcházející" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
předcházejícívorangehend

Beispieltexte mit "předcházející"

Události předcházející přistoupení Rumunska k EUDie Ereignisse vor dem Beitritt Rumäniens zur EU
Lidský a sociální rozvoj – Ukončení předcházející spolupráceMenschliche und soziale Entwicklung — Abschluss der bisherigen Zusammenarbeit
Přizpůsobit předcházející polohu nebo počáteční připojovací polohuVorhergehende Position oder Fügestartposition anpassen
Minimální podmínky pro sadbu brambor předcházející základní sadbě bramborMindestanforderungen an Vorstufenpflanzgut von Kartoffeln
kredity pro předcházející rozpočtový rok a kredity pro rozpočtový rok n–2;die Ausgaben des vorhergehenden Haushaltsjahrs und die Ausgaben des Haushaltsjahrs n–2,
Minimální podmínky pro partie sadby brambor předcházející základní sadbě bramborMindestanforderungen an Partien von Kartoffel-Vorstufenpflanzgut
každý rok nejpozději do 31. července údaje za předcházející kalendářní rok týkající se:jährlich bis spätestens 31. Juli für das vorangegangene Kalenderjahr:

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Použije se směnný kurs ze dne předcházejícího složení jistoty.Der anzuwendende Umrechnungskurs ist derjenige, der am Vortag des Tages galt, an dem die Sicherheit geleistet wurde.
Ostatní, včetně směsí neuvedených v předcházejících podpoložkáchandere, einschließlich der in den vorhergehenden Unterpositionen nicht genannten Mischungen
příjmy předcházejícího rozpočtového roku a příjmy rozpočtového roku n–2;die Einnahmen des vorhergehenden Haushaltsjahrs und die Einnahmen des Haushaltsjahrs n–2,
Zemědělské pracovní síly (ve 12 měsících předcházejících dni zjišťování)Landwirtschaftliche Arbeitskräfte (in den 12 Monaten vor dem Tag der Erhebung)
Tento průzkum podle norských orgánů potvrdil výsledky předcházejícího průzkumu.Diese Studie bestätigte nach Angaben der norwegischen Behörden die Ergebnisse der vorangegangenen Studie.
výsledky předcházejících veřejných konzultací provedených vnitrostátním regulačním orgánem;die Ergebnisse einer von der nationalen Regulierungsbehörde vorab durchgeführten öffentlichen Anhörung,
Harmonogram plenárních zasedání stanoví předsednictvo ve třetím čtvrtletí předcházejícího roku.Die Termine der Plenartagungen sollen vom Präsidium während des dritten Quartals des vorangehenden Jahres festgelegt werden.