"příst" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

přístschnurren

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

přístrojGerät
přístavHafenanlage
přístupEinlass
přístrojeGerätschaften
přístavHafen
Přístup odepřenZugang verweigert
Přístupové časyZugriffzeiten
přístavní provozHafenverkehr
přístavní politikaHafenpolitik
přístupové kritériumBeitrittskriterien
číslo přístrojeGerätenummer
základní přístrojGrundgerät
laserové přístrojeLasereinrichtungen
inicializace přístrojůGeräte initialisieren
zpřístupňování informacíInformationszugang
přístup na trhMarktzugang
přístup k povoláníZugang zum Beruf
přístup ke vzděláníZugang zur Bildung
přístup k zaměstnáníZugang zur Beschäftigung
přístroj není připravenGerät nicht bereit
příliš mnoho přístrojůAnzahl Geraete zu gross
výroba optických přístrojůoptische Industrie
společná přístavní politikagemeinschaftliche Hafenpolitik
automatický ovládací přístrojautomatisches Steuergerät
přenosný programovací přístrojProgrammierhandgerät
přístup k informacím EUZugang zu EU-Informationen
Přístup k hlavní suroviněZugang zum Hauptrohstoff
Přístroj nezvedejte za buben.Gerät nicht an der Trommel anheben.
Přístup k obchodní dokumentaciZugang zu den Geschäftsunterlagen
Přístroj odpovídá kódem chyby.Das Gerät gibt einen Errorcode zurück.
Přístup k rizikovému financováníZugang zur Risikofinanzierung
přístav vykládky nebo překládky;den Anlande- oder Umladehafen;
chyba přístupu k pamětiSpeicherzugriffsfehler
Stupeň krytí přístrojů sSchutzart für Geräte mit
publikace s otevřeným přístupemOffen zugängliche Veröffentlichung
kód přístroje vykazujícího chybuKennung des fehlerhaften Geräts
mechanické přístroje a zařízenímechanische Geräte und Anlagen
Potvrzení objednávky přístroje č.Gerät- und Auftragsbestätigung Nr.
standardní odchylka měřicího přístrojeStandardabweichung des Meßgerätes