"ovce" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

ovceSchaf

Beispieltexte mit "ovce"

Ovce a kozy (mléko a maso)Schafe und Ziegen (Milch und Fleisch)
Ovce a/nebo kozy chované ve smluvním vztahuSchafe und/oder Ziegen unter Vertrag
Ovce bez rozdílu stáří s výjimkou bahnic.Alle Schafe mit Ausnahme von Mutterschafen.
ovce a kozy z hospodářství se zanedbatelným rizikem klasické klusavky;Schafe und Ziegen aus Haltungsbetrieben mit vernachlässigbarem Risiko klassischer Scrapie;
Plodiny na orné půdě deklarované jako krmné plochy pro prémie za hovězí dobytek a ovceGemeldete Futterflächen für den Bezug von Rinder- und Schafprämien
Jednotná oprava 5 % – nedostatky v klíčovém a podpůrném řízení – prémie na ovcePauschale Berichtigung von 5 % — unzulängliche Schlüssel- und Zusatzkontrollen — Schafprämie
Prémie na ovce a kozySchaf- und Ziegenprämie
Počet prémií za ovce a kozyZahl der Mutterschaf- bzw. Mutterziegenprämien
Částky prémií za ovce a kozyBeträge der Mutterschaf- bzw. Mutterziegenprämien
kompletních krmiv pro skot, ovce a kozyAlleinfuttermittel für Rinder, Schafe und Ziegen
Ostatní přímé podpory – ovce a kozySonstige Direktbeihilfen - Mutterschafe und Ziegen
mohou být přivedeny pouze tyto ovce a kozy:nur folgende Schafe und Ziegen dürfen aufgenommen werden:
Živé ovce – plemenná čistokrevná zvířataSchafe, lebend, reinrassige Zuchttiere

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

citoslovceInterjektion
hodiny s budíkem na obrazovceeine in die Anzeige integrierte Uhr mit Alarmfunktion,
Pilový kotouč přibruste 10-15 řezy do vápenatého pískovceSägeblatt mit 10-15 Schnitten in Kalksandstein nachschärfen
rizika pro necílové členovce.das Risiko für Nichtzielarthropoden.
riziku pro necílové členovce na poli;das Risiko für Nichtziel-Arthropoden innerhalb der Nutzfläche;
Indikace poruch na obrazovce ovládacího pultuAnzeige der Störungen am Bildschirm des Bedienpults
zvířata, osoby, překážky, předměty na vozovce;Tiere, Personen, Hindernisse, Gegenstände auf der Fahrbahn;
Na obrazovce lze definovat chování řízení v procesu.Dort kann das Verhalten der Steuerung im Prozess definiert werden.
výdajů souvisejících s brýlemi pro práci na obrazovce.Ausgaben für die Erstattung der Kosten für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.
toxicitu reziduí pro necílové členovce a možnost rekolonizace;die Resttoxizität für Nichtzielarthropoden und die mögliche Wiederbesiedelung;