"ok" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
okIO

Beispieltexte mit "ok"

NE OKNIO
OK/NE OKIO/NIO
díly ne OKNIO Teile
tlačítko NE OKNIO Taster
teplota skříně OKSchranktemperatur OK
NE OK OperátorNIO Bediener
Uzel v užívání a OKKnoten verwendet und i.o.
Uzel v užívání a ne OKKnoten verwendet u. n.i.o.
dopravované množství je OKFördermenge in Ordnung
výsledek procesu OK nebo NE OKProzessanzeige I.O. oder N.I.O.
denní podíly dílů OK / NE OKTagesverteilung IO / NIO Teile
procesní modul 1. stanoviště NE OKProzessmodul der 1. NIO - Station
tlačítko pro potvrzení stavu NE OKTaster N.I.O. Quittieren
dosažen limit dílů NE OK za sebouGrenze für NIO Teile in Folge erreicht
Průměrná velikost ok dílce [8] (mm)Netzblatt – Durchschnittliche Maschenöffnung [8] (mm)
lovná zařízení o velikosti ok nejméně 220 mmBuchstabe c): Gerät mit einer Maschenöffnung von mindestens 220 mm
jedním stisknutím tlačítka OK potvrďte vybraný řádekdrücken Sie einmal die OK-Taste zur Bestätigung der angewählten Zeile
Po zadání hesla a stisknutí OK se otevře expertní režim.Bei der Eingabe eines Passwortes, OK öffnet sich der Expertenmodus.
Po stisknutí grafického tlačítka OK dojde k založení nové typové datové věty.Nach dem Betätigen des OK-Buttons wird ein neuer Typdatensatz angelegt.
Vlečné sítě o velikosti ok ≥ 80 mm vlečené pomocí výložníků na bocích plavidlaBaumkurren mit Maschenöffnungen ≥ 80 mm

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

předpokladVoraussetzung
předpokladyVoraussetzungen
průtokDurchfluss
oknoFenster
krokSchritt
okno blokuBlockfenster
okruh chybFehlerbereich
okno CompilerCompilerfenster
okno průběhuDurchlauffenster
okno VyhodnoceníAuswertefenster
neplatný krokungültiger Schritt
číselný bloknummerischer Tastenblock
kontrolní krokPrüfschritt
Materiálový tokMaterialfluss
inicializační krokInitialisierungsschritt
rok. výr.Baujahr
rok výrobyHerstellungsjahr
bezpečnostní pokynySicherheitshinweise
všeobecné předpokladyallgemeine Vorraussetzungen
personální předpokladypersönliche Voraussetzungen
okno Ruční provozmanuell Fenster
otevřít dialogové oknoDialogfenster öffnen
odtlakování zpět. tokuDruckabbau Rücklauf
otevření vysokotl. VentiluÖffne Hochdruck Ventil
odblokování ochr. dvířekSchutztür entriegeln
výstražná hodnota NeOKNIO-Warnwert
pokyny k odstraněníHinweise zur Abhilfe
Silnice / dokončenéStraße / beendet
základní bezpečnostní pokynygrundlegende Sicherheitshinweise
všeobecné bezpečnostní pokynyallgemeine Angaben zur Sicherheit
všeobecné bezpečnostní pokynyallgemeine Sicherheitshinweise
obecné a okamžité hodnotyallgemeine und aktuelle Werte
okamžité hodnoty a výsledkyaktuelle Werte und Ergebnisse
obecné a okamžité výsledkyallgemeine und aktuelle Ergebnisse
otáčky jsou příliš vysokéDrehzahl ist zu groß
ochr. dvířka jsou odblokovánaSchutztuer entriegelt
osoba odpovědná za dokumentaciDokumentationsberechtigter
odblokované tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍNot-Aus entriegelt
Za každý další rokZusätzliche Berücksichtigung jedes weiteren Jahres
výzva - tlačítko NEOKAufforderung NIO-Taster
Box pro materiálový tokMaterialflusskasten
Čirý a bezbarvý vodný roztokklare, farblose wässrige Lösung
Čirý, bezbarvý až žlutý roztokweißes, kristallines Pulver
Prostředky na daný rozpočtový rokMittel des Haushaltsjahres
Režim jednotné platby: zvláštní nárokBetriebsprämienregelung besondere Ansprüche
Vysoký obsah selenu aHoher Gehalt an Selen und
Vysoký obsah vitaminu Ahoher Gehalt an Vitamin A
čekání na dokončení 1Warte bis 1 fertig
Uvolnit / Zablokovat pohonAntrieb freigeben / sperren
Konvenční železnice / dokončenékonventionelle Eisenbahnstrecke / beendet
předpokladaný rozsah subdodávek avoraussichtliches Ausmaß der Vergabe von Unteraufträgen und
předpokládaných meteorologických podmínek adie Betriebsbedingungen, unter denen der Flug durchzuführen ist, einschließlich