"odvod" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
odvodAbgabe

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

odvodňováníEntwässerung
podvodBetrug
odvodňovatentwässern
podvodníkSchwindler
volební podvodWahlbetrug
podvody poškozující EUBetrug zu Lasten der EU
odvodňování zemědělských a lesních plochEntwässerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen
odvodit odhady LGD ze skutečné ztráty a z příslušných odhadů PD;LGD-Schätzungen von tatsächlichen Verlusten und geeigneten PD-Schätzungen ableiten,
Omezené odvodňování půdy [1]Begrenzte Wasserführung [1]
Druh podvodu nebo podvodné činnostiArt des Betrugs oder der betrügerischen Aktivität
Evropský úřad pro boj proti podvodůmEuropäisches Amt für Betrugsbekämpfung
Zesílit boj proti finančním podvodům.Intensivierung der Bekämpfung von Steuerbetrug.
závažné nedostatky v kontrolním systému, podvodySchwere Mängel des Kontrollsystems, Betrug
Údržbovou jednotku vyčistěte a případně odvodněteWartungseinheit reinigen und ggfs. Entwässern
Obvykle zahrnuje použití ‚odvodňovacích‘ čerpadel.Gewöhnlich unter Verwendung von Entwässerungspumpen.