"odpad" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
odpadAbfall
odpadMüll

Beispieltexte mit "odpad"

dřevěný odpadHolzabfall
průmyslový odpadIndustrieabfall
zemědělský odpadlandwirtschaftlicher Abfall
radioaktivní odpadradioaktiver Abfall
nevyužitelný odpadnicht verwertbarer Abfall
odpad z domácnostíHausmüll
odpad z neimpregnovaného korku a dřevaSägespäne und Holzabfälle, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen verpresst
Odpad používaný jako vstupní materiál pro využití odpaduDem Verwertungsverfahren zugeführter Abfall
Zbytek kovu spadne do bedny na odpad.Metallteilerest fällt in Entsorgungskiste.
Životní prostředí – pevný odpadUmwelt — feste Abfälle
Jako vstupní materiál nelze použít nebezpečný odpad.Gefährliche Abfälle werden nicht der Verwertung zugeführt.
směsný komunální odpad, odpadní obaly, nebezpečný odpadgemischte Siedlungsabfälle, Verpackungsabfälle, gefährliche Abfälle
Případně používaná maziva, např. do motoru, se likvidují jako starý olej, syntetické oleje pak jako zvláštní odpad.Falls Schmierstoffe eingesetzt werden, z. B. für Motor, sind diese als Altöl zu entsorgen, wobei die synthetischen Öle als Sondermüll zu entsorgen sind.
Jako vstupní materiál nelze použít odpad s obsahem skla pocházející ze směsného tuhého komunálního odpadu nebo zdravotnický odpad.Glashaltiger Abfall aus Siedlungsabfällen oder Abfälle aus dem Gesundheitswesen werden der Verwertung nicht zugeführt.
B1010 pouze odpad thoriaDie Eintragung für Malaysia erhält folgende Fassung:
Slonovina; prach a odpad ze slonovinyElfenbein; Mehl und Abfälle von Elfenbein
Bednu na odpad vyprazdňujte podle potřeby.Die Entsorgungskiste nach Bedarf leeren.
Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupůandere Abfälle von Wolle oder feinen Tierhaaren
odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožekSchnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute oder Felle
odřezky nebo podobný odpad surových kůží nebo kožek (číslo 0511);Schnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute oder Felle (Position 0511);
Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasůMenschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Abfälle von Menschenhaar

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

odpadní vodyAbwasser
odpadní vzduchAbluft
odpadní slámaausgehärtete Harzabfälle oder Kondensationsprodukte“
kovový odpadMetallabfall
chemický odpadAbfall aus der Erzeugung oder Verwendung von Chemikalien
nebezpečný odpadgefährlicher Abfall
nemocniční odpadkrankenhausspezifischer Abfall
elektronický odpadElektronikschrott
vývoz odpaduAusfuhr von Abfällen
recyklace odpaduAbfallaufbereitung
spalování odpaduMüllverbrennung
skladování odpaduAbfalllagerung
zneškodňování odpaduAbfallbeseitigung
nakládání s odpademAbfallwirtschaft
Podmínky pohybu odpadůBedingungen für das Verbringen von Abfällen
radioaktivní odpadní vodaradioaktives Abwasser
likvidace odpadních látekVerklappen von Abfallstoffen
podzemní skladování odpaduunterirdische Abfalllagerung
odpadových paliv s významnou výhřevností;Sekundärbrennstoffen mit einem nennenswerten Heizwert und
odpady sádrové omítky vzniklé při demolici budovbeim Abbruch von Gebäuden anfallende Gipskartonabfälle
Odpadní vzduchová trubka chlazení motoru je zanesenáAbluftrohr für Motorkühlung ist verstopft
Odpadní sklo ze smíšeného sběru může vyžadovat monitorování častější.Altglas aus Sammlungen mehrerer Materialien könnte häufigere Kontrollen erfordern;
odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace (pouze fenolformaldehydové pryskyřice a polyamidů)ausgehärtete Harzabfälle oder Kondensationsprodukte (nur Phenol-Formaldehyd-Harze und Polyamide)
odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace (kromě fenolformaldehydové pryskyřice a polyamidů)ausgehärtete Harzabfälle oder Kondensationsprodukte (außer Phenol-Formaldehyd-Harze und Polyamide)
odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů, kromě polyurethanu (neobsahujícího chlorofluorouhlovodíky)Kunststoffabfälle aus nichthalogenierten Polymeren und Copolymeren, außer Polyurethanen (FCKW-frei)
složení odpadů a produktů;Zusammensetzung von Abfällen und Produkten;
Tematické priority pro odpady:Thematische Prioritäten für Abfall:
Snížení znečištění odpadních vodMinderung der Emissionen in das Abwasser
Nebezpečnost odpadu, toxicita materiálů:Gefährlichkeit der Abfälle, Toxizität der Stoffe:
přezkum možností odstraňování odpadů.Prüfung von Möglichkeiten zur Abfallentsorgung.
následující odpady fluorovaných polymerů:folgende fluorierte Polymerabfälle:
zasunutí uvolňovacího válce, odpadnutí pružinyFreigabezylinder fährt ein, Feder fällt