"nok" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

nokNockerl

Beispieltexte mit "nok"

Výplata grantu ve výši 36 milionů NOKZahlung des Zuschusses in Höhe von 36 Mio. NOK
Rozpočet systému proto činí 50 miliard NOK.Daher wurden für die Regelung Mittel in Höhe von 50 Mrd. NOK bereitgestellt.
Náklady na demolici se odhadují na 150000 NOK.Für die Abrisskosten werden 150000 NOK angesetzt.
náhradu spojenou s rozvojem nové infrastruktury: 5500000 NOKErstattung von 5500000 NOK für Arbeiten zur Entwicklung einer neuen Infrastruktur.
Dojíždění: náklady vzniklé do ledna 2006: 6,7 milionu NOKArbeitswege: bis Januar 2006 aufgelaufene Kosten: 6,7 Mio. NOK
Společnost OPAK odhadla, že tyto náklady mohou činit 150000 NOK.OPAK schätzt diese Kosten auf 150000 NOK.
Bez přihlédnutí k následným nákupům ve výši 44 milionů NOK.Ohne Berücksichtigung späterer Käufe in Höhe von 44 Mio. NOK.
Norské orgány tvrdí, že vyplacení 36 milionů NOK nepředstavuje státní podporu.Die norwegischen Behörden bringen vor, die Zahlung der 36 Mio. NOK stelle keine staatliche Beihilfe dar.
Mimoto byla ze státního rozpočtu přidělena částka ve výši 31 milionů NOK [16].Zusätzlich wurden 31 Mio. NOK aus dem Staatshaushalt bereitgestellt [16].
Kontrolní úřad ESVO má za to, že grant ve výši 36 milionů NOK byl součástí existujícího systému podpory.Die EFTA-Überwachungsbehörde ist der Auffassung, dass der Zuschuss in Höhe on 36 Mio. NOK Teil einer bestehenden Beihilferegelung war.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

monokracieMonokratie
aminokyselinaAminosäure
monokulturová plodinaDauerkultur
jednokomorový systémEinkammersystem
jednokolové hlasováníWahl mit einem Wahlgang
monokulturní hospodářstvíMonokultur
Renovace strojů: náklady vzniklé do ledna 2006: 20 milionů NOKÜberholung von Maschinen: bis Januar 2006 aufgelaufene Kosten: 20 Mio. NOK
náhradu související s technickým vybavením (např. elektrické vedení): 3500000 NOKErstattung von 3500000 NOK für notwendige Arbeiten an technischen Installationen (wie z. B. Elektroleitungen).
Stěhování oddělení podpory a údržby: náklady vzniklé do ledna 2006: 40,2 milionu NOKUmzug von Unterstützungs- und Instandhaltungseinrichtungen: bis Januar 2006 aufgelaufene Kosten: 40,2 Mio. NOK
Kontroly výkazů o tunokilometrechKontrollen von Tonnenkilometerberichten
Monokrystalické a polykrystalické článkyMono- und polykristalline Zellen
Chemický vzorec: polypeptid 207 aminokyselinChemische Formel: Polypeptide von 207 Aminosäuren
plyn: 0,47 NOK za standardní metr krychlovýErdgas: 0,47 NOK pro Normkubikmeter
měkkýši, ostnokožci, pláštěnci, plži a korýšiWeichtiere, Stachelhäuter Manteltiere, Meeresschnecken und Krebstiere
Binokulární dalekohledy (včetně pro noční vidění)Ferngläser (einschließlich Nachtsichtgeräte)
Nástroje (kromě binokulárních dalekohledů) jako optické teleskopyInstrumente (außer Fernrohre) wie optische Teleskope