"nepřiměřený" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nepřiměřenýinadäquat
nepřiměřenýunangemessen

Beispieltexte mit "nepřiměřený"

V této souvislosti je úplný zákaz nepřiměřený.Vor diesem Hintergrund ist ein vollständiges Verbot unverhältnismäßig.
Komise však podotýká, že v tomto konkrétním případě je mechanismus nepřiměřený.Die Kommission gibt jedoch zu bedenken, dass der Mechanismus im vorliegenden Fall unverhältnismäßig großzügig ausgelegt ist.
zda a kdy by několikanásobné rozdělení výnosů mohlo mít nepřiměřený negativní vliv na kapitál;ob und wann Mehrfachausschüttungen einen unverhältnismäßig hohen Abfluss bei den Eigenmitteln darstellen,

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Zamezení nepřiměřeným narušením hospodářské soutěžeVermeidung unverhältnismäßiger Wettbewerbsverfälschungen
Tento seznam nástrojů, které přispívají k cíli zamezení nepřiměřeným narušením hospodářské soutěže, není vyčerpávající.Es handelt sich hier um eine nicht erschöpfende Aufzählung der Instrumente zur Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverzerrungen.
V případě, že členský stát přesto rozhodne o vybírání poplatku, neměl by takový poplatek být ani nepřiměřený, ani nadměrný.Beschließt ein Mitgliedstaat dennoch, eine Gebühr zu erheben, so sollte diese weder unverhältnismäßig noch übermäßig hoch sein.