"nepřetržitý" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nepřetržitýunausgesetzt
nepřetržitýununterbrochen

Beispieltexte mit "nepřetržitý"

Nepřetržitý a řádný výkon činnostíKontinuität und Regelmäßigkeit der Tätigkeiten
Nepřetržitý varovný systém může být dočasně přerušen jinými varovnými signály, které zprostředkovávají důležité zprávy týkající se bezpečnosti.Das Dauerwarnsystem darf durch andere Warnsignale vorübergehend unterbrochen werden, sofern diese wichtige sicherheitsbezogene Hinweise anzeigen.
Elevátory a dopravníky pro nepřetržitý provoz konstruované pro používání v podzemíStetigförderer für Arbeiten unter Tage

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Permanentní monitorovací zařízení s nepřetržitým provozem sledováníDauerhafte Überwachungseinrichtung mit durchgehendem Beobachtungsplan.
Tento nárůst byl nepřetržitý, nejvýraznější pak byl mezi rokem 2010 a obdobím šetření (zvýšení o 33 %).Die steilste Entwicklung verzeichnete dieser durchgehende Anstieg zwischen 2010 und dem UZ auf (+ 33 %).
Vstupní překážky se mohou stát méně závažnými na inovačních trzích vyznačujících se nepřetržitým technologickým pokrokem.Zugangshindernisse können bei innovativen, von stetigem technischen Fortschritt gekennzeichneten Märkten an Bedeutung verlieren.