"neúmyslný" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
neúmyslnýunabsichtlich

Beispieltexte mit "neúmyslný"

neúmyslný trestný činfahrlässige Straftat

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Povelová zařízení musí být chráněna kryty před neúmyslným a neoprávněným použitím.Befehlseinrichtungen müssen vor unbeabsichtigtem Betätigen verdeckt sein
Tento hlavní vypínač lze při čištění a údržbě stroje zajistit visacím zámkem před neúmyslným zapnutím.Dieser kann bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten mit einem Vorhängeschloss gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine gesichert werden.
To se týká jak zpracování těchto látek vrtáním, řezáním nebo svařováním, tak také neúmyslným ozářením paprskem nízké intenzity.Das betrifft sowohl die Bearbeitung dieser Stoffe durch Bohren, Schneiden oder Schweißen als auch die unbeabsichtigte Bestrahlung mit niedriger Intensität.