"ne" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

nenein

Beispieltexte mit "ne"

NE OKNIO
NE OK OperátorNIO Bediener
ne pro stanoviśtěnicht für Station
díly ne OKNIO Teile
tlačítko NE OKNIO Taster
Nenedostatek časuNein (keine Zeit)
Nenedostatek zájmuNein (kein Interesse)
ne více než 15 g denněnicht mehr als 15 g täglich
ne více než 3 konektory,nicht mehr als drei Verbindungselementen,
ne více než 1 tranzistor,nicht mehr als einem Transistor,
Ne příliš silné napnutíNicht zu straffe Spannung
ne více než 5 kondenzátorů,nicht mehr als fünf Kondensatoren
Platný certifikát EDQM  ANO  NEZertifikat der EDQM liegt vor  JA  NEIN
Signalizuje, byla náběhová lamela protažena kontrolním zařízením nebo ne.Zeigt an, ob eine Anlaufscheibe durch die Kontrollvorrichtung gezogen wurde oder nicht.
Úkolem úřadu je ověřovat, zda státy ESVO ustanovení Dohody o EHP dodržují, či ne.Aufgabe der Überwachungsbehörde ist es zu überprüfen, ob die EFTA-Staaten die Bestimmungen des EWR-Abkommens einhalten.
Niacin, ne méně než 99 %Niacin, mindestens 99 %
Sběr fakt, ne předpokladů.Fakten sammeln, nicht Vermutungen.
ANO, nebo NE – vysvětlete.JA oder NEIN, Erläuterung
výsledek procesu OK nebo NE OKProzessanzeige I.O. oder N.I.O.
denní podíly dílů OK / NE OKTagesverteilung IO / NIO Teile
procesní modul 1. stanoviště NE OKProzessmodul der 1. NIO - Station
tlačítko pro potvrzení stavu NE OKTaster N.I.O. Quittieren

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nebezpečíGefahr
generátorGenerator
dělenecDividend
menšenecMinuend
nevhodnénicht geeignet
nerezová ocelEdelstahl
nebezpečí explozeExplosionsgefahr
nevdechovat výparyDämpfe nicht einatmen
nepřerušované světloDauerlicht
nebezpečí přimáčknutíQuetschgefahr
Sierra LeoneSierra Leone
ovládací panelBedienfeld
ovládací panelBedienpult
ovládací panelBedienterminal
pneumatický válecPneumatikzylinder
smrtelné nebezpečíLebensgefahr
nesmí být splněnadarf nicht erfüllt sein
na běžné nečistotyfür normale Verschmutzungen
nosič kódu neexistujeCodeträger nicht vorhanden
napnutí ozubeného řemeneZahnriemenspannung
nebezpečí poškození zrakuAugenschäden möglich
směr otáčení vřeteneSpindel Drehrichtung
uzavření ventilu vřeteneVentil an Spindel schließen
uzavření vysokotl. vřeteneHD-Spindel absperren
spuštění regulace vřeteneStart Regelung Spindel
uvolnění regulátoru vřeteneReglerfreigabe Spindel
konec směny 1Ende Schicht 1
Viz článek 1Siehe Artikel 1
skener čárového kóduBarcodescanner
Čištění ovládacího paneluBedienfeld des Bedienpults reinigen
čištění ovládacího paneluBedienfeld reinigen
neplatný ukazatel / délkaungültiger Zeiger / Länge
nezbytně nutné / VolitelnéNotwendig /Optional
neplatné číslo stanoviště: %sungültige Stationsnummer: %s
nádobu nenechávat stát otevřenouBehälter nicht offen stehen lassen
na nesnadno odstranitelné nečistotyfür hartnäckige Verschmutzungen
nevylučují hospodářskou soutěž; aden Wettbewerb nicht ausschließen; und
neidentifikovanými extrahovatelnými látkami, anicht identifizierte extrahierbare Stoffe und
Kotouč uvolněte z kameneStein vom Blatt lösen
Přílohy k této příručce SIRENEAnhänge des SIRENE-Handbuchs
Bílá kontrolka „Řízení“ zhasneDie weiße Leuchte „Steuerung“ erlischt
Kufr kompletní k zařízení wavelineKoffer komplett zu waveline
výpočet předepnutí ozubeného řemeneBerechnung der Zahnriemenvorspannung
spuštění regulace vypínání vřeteneStart Regelung Spindel aus
Signálka „Použít obouruční tlačítko“ zhasneSignalleuchte „Zweihand betätigen“ erlischt
Stroj / motor neběžíMaschine / Motor läuft nicht
výzva - tlačítko NEOKAufforderung NIO-Taster
Správa dat - nepřipravenDatenverwaltung - nicht bereit
SafetyDoorFB - neplatný parametrSafetyDoorFB - ungültiger Parameter
soupis nebezpečných materiálů adas Gefahrstoffinventar und
Šnek - znečištění / opotřebeníSchnecke Verunreinigung / Verschleiß
data stanoviště nepravděpodobná %sStationsdaten nicht plausibel %s