"nahromadění" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

nahromaděníStauung

Beispieltexte mit "nahromadění"

nahromadění materiálu za stanovištěm: počkejte na konec kolonyStau nach Station: warten auf Stauende!
Jakékoli významné nahromadění vody.Jede signifikante Ansammlung von Wasser.
Zobrazena je také doba trvání automatických stavů nahromadění součástí, nedostatku součástí a poruchy a délka pracovní doby v automatickém provozu.Die Dauer des Automatikzustands Stau, Teilemangels, der Störung und Arbeitszeit im Automatikbetrieb wird angezeigt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Zobrazení automatických stavů, např. nahromadění, nedostatek dílů nebo porucha, rovněž procentuálně.Anzeige der Automatikzustände, z. B. Stau, Teilemangel oder Störung, ebenfalls prozentual.