"na" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
naauf

Beispieltexte mit "na"

na podnik ročněje Betrieb und Jahr
na pracovní plošeauf dem Desktop öffnen
na běžné nečistotyfür normale Verschmutzungen
na odsávání třísek.Zum Absaugen der Späne.
Na hraničním přechoduan der offiziellen Übergangsstelle
ruční ventil naHandventil für
přepnutí na 1Umschaltung auf 1
filtr na médiumMediumfilter
nádoba na kapalinuFlüssigkeitsbehälter
zařízení na přepravuTransportrichtung
čekání na spuštěníwarte auf start
Na displeji se objevíAuf dem Display erscheint
na úrovni s kontaktemauf Höhe vom Kontakt
Na výzvu zavřete krytBei Aufforderung Deckel schlissen
Na lis nikdy nestoupejte.Nie auf die Presse steigen.
Na výzvu vložte podložkuBei Aufforderung Matte einlegen
na žádost deklaranta; neboauf Antrag des Anmelders,
na nesnadno odstranitelné nečistotyfür hartnäckige Verschmutzungen
Přezkum se zaměří naDie Überprüfung umfasst Folgendes:
je změněn tak, aby odkazoval nawird geändert in Bezugnahme auf
První pododstavec se nevztahuje naUnterabsatz 1 gilt nicht für
Jsou způsobilé náklady omezeny naBeschränken sich die beihilfefähigen Kosten auf
Tato zbytková nebezpečí se vztahují naDiese Restgefahren beziehen sich auf
Tato prováděcí pravidla se zaměří zejména naDiese Durchführungsvorschriften sehen insbesondere vor:
kontrola protitlaku na XYGegendruck am XY kontrollieren
čekání na dokončení 1Warte bis 1 fertig
Umístění na zboží (*):Stelle der Merkmale auf den Waren (*):
pracovní postup na stanovištiArbeitsablauf Station
Práce na pneumatické soustavěArbeiten an der Pneumatik
Požadavky na servisní personálAnforderungen an das Servicepersonal
Zobrazování poruch na displejíchAnzeige der Störungen an den Displays

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

významBedeutung
jednatelGeschäftsführer
stranaSeite
napájeníSpannungsversorgung
alternativaalternativ
nabídka tiskuDruckmenü
nastavovaná dataEinstelldaten
našroubovaný dílAnschraubstück
nabídka diagnostikyDiagnose-Menü
naklápěcí přípravekKippvorrichtung
škrticí clonaDrosselblende
vlastnosti oknaFenstereigenschaften
tlačná pružinaDruckfeder
obslužná stranaBedienseite
uzavírka vřetenaAbsperrung Spindel
ochrana očíAugenschutz
CE označeníCE-Kennzeichen
koncový spínačEndschalter
provozní napětíBetriebsspannung
výměna dopravníkuBandwechsel
nesmí být splněnadarf nicht erfüllt sein
navolený provozní režimBetriebsart angewählt
navolení ručního režimuHandbetrieb anwählen
napnutí ozubeného řemeneZahnriemenspannung
nastavení provozního tlakuBetriebsdruck einstellen
předem stanovená cenaim Voraus festgesetzter Preis
ochr. dvířka přemostěnaSchutztür überbrückt
zavírání grafického oknaschließe Grafik Fenster
souhrnná ekonomická veličinaWirtschaftsaggregat
Zpomalovací protinárazová zábranaAuflaufschuh
Změna přílohy IÄnderung von Anhang I
Označení typu …Bezeichnung des Musters …
seznam náhradních dílůErsatzteilliste
vypněte hlavní vypínačHauptschalter abschalten
hlavní vypínač uzamkněteHauptschalter abschließen
nanací objímka / čepSpannmuffe / Zapfen
naplnění struktury výsled. datFüllen der Ergebnisdatenstruktur
nastavitelný nátrubek ve tvaru Leinstellbarer L-Stutzen
nastavitelné šroubení ve tvaru Teinstellbare T-Verschraubung
nastavitelné šroubení ve tvaru Teinstellbare T-Verschraubungen
nenahromadily se žádné produkty.kein Produktstau vorhanden
našroubování a přišroubování přírubyFlansch an- und verschrauben
úprava rud kyselinaErzaufbereitung - Säure
rané ovoce a zeleninaFrühobst und Frühgemüse
data od amk neakceptovánaDaten von Amk nicht akzeptiert
podmínka musí být splněnaBedingung muss erfüllt sein
ochr. dvířka jsou odblokovánaSchutztuer entriegelt
zapnutí výkonu pohonu vřetenaSpindelantrieb Leistung ein
hodnota parametru není nadefinovánaParameter Wert ist nicht definiert
strana 1 ze 1Blatt 1 von 1
stranu nahoru / dolůSeite hoch / runter
Kurzor nahoru / dolůCursor hoch / runter
Kontrola / výměna = KKontrollieren / wechseln = K
vřeteno - nadměrná teplotaSpindel Übertemperatur
příznak nasávání - ventilFlag für das Ansaugen Ventil
Dezinfekční / dekontaminační systémyDesinfektions-/Dekontaminationssysteme