"něco" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
něcoetwas

Beispieltexte mit "něco"

Pokud Vám Vám bude něco nejasné, obratem nás kontaktujte.Bestehen irgendwelche Unklarheiten, nehmen Sie mit uns umgehend Kontakt auf.
Válce uvolněte a zasuňte lehce o něco dále směrem dovnitřWalzen entspannen und leicht nach innen schieben
Poté tímto potenciometrem otočte opět o něco málo doleva tak, aby všechny LED zase svítily.Nun drehen Sie das Potentiometer wieder ganz wenig nach links, bis wieder alle LED leuchten.
Pokud Vám něco nebude jasné, poraďte se před realizací přepravy se subjektem pověřeným přepravou.Bei Unklarheiten, vor Transportdurchführung, Rücksprache mit dem Transportbeauftragten halten.
Brusné pásy ručně posuňte o něco dále (důležité je, aby pásy byly ve vedení usazeny správně a aby běžely volně)Drehen Sie die Schleifbänder von Hand etwas nach (Bänder sollten sauber in der Führung laufen)

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

elektricky řízené rozněcovače:elektrisch betriebene Detonatoren wie folgt:
Rozněcovače a vícebodové rozbuškové systémy:Detonatoren und Mehrfachzündersysteme wie folgt:
Podněcování inovací vzájemným obohacováním se o znalostiInnovationsanreize durch die gegenseitige Bereicherung mit Wissen
Střelivo a zařízení k zážehu rozněcovačů a pro ně speciálně určené součásti:Munition und Zünderstellvorrichtungen wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
Tím by tato omezení rovněž podněcovala k co nejrychlejšímu splacení státní podpory.Auf diese Weise besteht ein eindeutiger Anreiz, die staatlichen Mittel so rasch wie möglich zurückzuzahlen.
b. zařízení k zážehu rozněcovačů speciálně určená pro střelivo podle bodu ML3 a).Zünderstellvorrichtungen, besonders konstruiert für die von Unternummer ML3a erfasste Munition.
b. zařízení k zážehu rozněcovačů speciálně určená pro střelivo podle bodu ML3 a).b. Zünderstellvorrichtungen, besonders konstruiert für die von Unternummer ML3a erfasste Munition.
podněcování inovací prostřednictvím širšího přijetí informačních a komunikačních technologií a investic do nich;Förderung der Innovation durch Einsatz von und Investitionen in IKT,