"název" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
názevBenennung
názevBezeichnung
názevTerminus

Beispieltexte mit "název"

název strojeBezeichnung der Maschine
Název stavby.Bezeichnung des Bauwerks.
název projektuProjektname
název parametruParametername
Název pokrytí.Bezeichnung des Coverages.
obchodní názevFirmenbezeichnung
Název parametru procesu.Bezeichnung des Prozessparameters.
název nebezpečné látkyGefahrstoffbezeichnung
Název definované skupinyBezeichnung einer definierten Gruppe
Název masterové sběrniceName des Bus- Master
Název příslušného zásobníku.Bezeichnung des jeweiligen Behälters.
Obchodní název látkyHandelsname Bezeichnung des Stoffes
nezakódovaný název chovatele;Klarname des Aufzuchtbetriebs;
Název stroje / zařízeníBezeichnung der Maschine / Anlage
Název paliva nebo materiáluBrennstoff- oder Materialbezeichnung
název zástupce pro výpočty.Name der Berechnungsstelle.
Název společnosti nebo organizaceName der Firma oder Organisation
Název a adresa oznamujícího orgánu.Bezeichnung und Anschrift
Název externího informačního systému.Bezeichnung des externen Informationssystems.
Název všeobecného vývozního povoleníTitel der allgemeinen Ausfuhrgenehmigung
Populace musí mít název.Populationen müssen eine Bezeichnung erhalten.
Veličině je takto možno přiřadit vlastní název.Dadurch kann der Größe ein eigener Name zugeordnet werden.
Datový typ s uvedením názvu dolu a to, zda se jedná o preferovaný název.Datentyp, der den Namen des Bergwerks angibt und anzeigt, ob dies der bevorzugte Name ist.
Datový typ s uvedením názvu dolu a to, zda se jedná o preferovaný název.Ein Datentyp, der den Namen des Bergwerks angibt und anzeigt, ob dies der bevorzugte Name ist.
Po výběru určitého procesu se objeví dialogové pole, ve kterém budete vyzváni, abyste zadali nový název.Nach Auswahl eines Ablaufs erscheint ein Dialogfeld, in dem zur Eingabe des neuen Namens aufgefordert wird.
Úplný název země původu.Vollständiger Name des Ursprungslandes.
F100: název platební agenturyF100: Name der Zahlstelle
Popisný název komplexu činností.Beschreibende Bezeichnung des Wirtschaftskomplexes.
Značka (obchodní název výrobce):Marke (Handelsname des Herstellers):
Obchodní název stavebního výrobku:Handelsname des Bauprodukts:
Nakonfigurujte název serveru staticky.Bitte konfigurieren Sie den Servernamen statisch.
Oficiální název doplňující regulaceAmtliche Bezeichnung der ergänzenden Vorschrift.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

název indexu,Bezeichnung des Indexes,
Název procesu.Bezeichnung des Prozesses.
název postupu;Bezeichnung des Verfahrens;
název operace,Bezeichnung des Vorhabens
Název dokumentu.Bezeichnung des Dokuments.
jejich název,die Bezeichnung dieser Stellen;
Název a adresaName und Anschrift
Název režimu podporyTitel der Beihilferegelung
název výrobního bloku,Name der Erzeugungseinheit,
název dceřiného podniku.Namen des Tochterunternehmens;
Název spřízněné organizace.Bezeichnung der beteiligten Organisation.
Název a země ručiteleName und Land des Garantiegebers
Název a adresa výrobce:Name und Anschrift des Herstellers:
Název a útvar organizace:Name und Abteilung der Organisation:
název a adresu dodavatele;Name und Anschrift des Lieferanten,
Název a adresa dodavatele.Name und Anschrift des Lieferanten.
Název a výrobce přípravkuName und Hersteller des Mittels
Název příslušného správního orgánu …Name der zuständigen Behörde …
druh a název populace;Art und Bezeichnung der Population;
Doplňte název jednotky (jednotek).Bezeichnung des Kompartiments/der Kompartimente angeben.
Celý název organizace producentů.Die vollständige Bezeichnung der Erzeugerorganisation.
Oficiální název územního plánu.Amtliche Bezeichnung des räumlichen Plans.
Obecný název, Identifikační číslaGebräuchliche Bezeichnung, Kennnummern
Značka (obchodní název výrobce): …Fabrikmarke (Handelsmarke des Herstellers): …
F221: název zprostředkovatelské organizaceF221: Name der zwischengeschalteten Organisation