"nástroj" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nástrojInstrument

Beispieltexte mit "nástroj"

finanční nástrojFinanzinstrument
mezinárodní nástrojinternationales Vertragswerk
dokumentační nástrojDokumentationswerkzeug
mezivládní právní nástrojzwischenstaatliches Rechtsinstrument
finanční nástroj EUFinanzinstrument der EU
Záruční nástroj poskytuje:Die Bürgschaftsfazilität soll
Překladatelský nástroj v kancelářiÜbersetzungswerkzeug im Büro
Nástroj pro propojení evropyFazilität „Connecting Europe“
Nástroj koridorů hlavní sítěDas Instrument der Kernnetzkorridore
Nástroj pro propojení Evropy [6]Fazilität "Connecting Europe" [6]
Nástroj pro záruky za studentské půjčkyBürgschaftsfazilität für Studiendarlehen
nástroj financování přírodního kapitálu.die Finanzierungsfazilität für Naturkapital.
Nástroj pro úvěrové záruky (LGF) poskytuje:Die Kreditbürgschaftsfazilität bietet:
Nástroj financování přírodního kapitálu (NCFF)Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFF)
Rozvoj venkova – Přechodný nástrojLändliche Entwicklung - Übergangs- instrument
Upřesňuje, zda se jedná o datovaný nebo věčný nástroj.Hier ist anzugeben, ob die Laufzeit fest oder unbefristet ist.
Sekuritizovaná pozice v obchodním portfoliu se posuzuje jako dluhový nástroj.Verbriefungspositionen im Handelsbuch werden wie Schuldtitel behandelt.
Plány produkce a uvádění na trh představují pro organizace producentů závazný nástroj.Produktions- und Vermarktungspläne bilden ein verbindliches Instrument für die Erzeugerorganisationen.
Popis jakýchkoli případů narušení trhu nebo narušení vypořádání, které ovlivňují podkladový nástroj.Beschreibung aller etwaigen Ereignisse, die eine Störung des Marktes oder der Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen.
Výstupní úseky kolejnic končí injektorovým blokem, kterým jsou součástky vháněny do hadice, za kterou čeká jednotící nástroj.Am Ende der Schiene werden die Teile durch einen Injektorblock pro Auslauf in einen Schlauch übergeben und stehen vor dem Vereinzelungswerkzeug.
Nový kapitálový nástroj pro banku SPMzusätzliches Kapitalinstrument für die SPM-Bank
Každý způsobilý dluhový nástroj musí:Jeder notenbankfähige Schuldtitel
evropský nástroj sousedství a partnerstvíEuropäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument
Právní předpisy, jimiž se nástroj řídíFür das Instrument geltendes Recht
Státní podpora jako vhodný nástroj politikyStaatliche Beihilfen als geeignetes Steuerungsinstrument
Označuje hodnocený rating, nástroj nebo emitenta.Dient zur Identifizierung des Ratings, des bewerteten Instruments oder Emittenten.
Záruční nástroj pro kulturní a kreativní odvětvíBürgschaftsfazilität für den Kultur- und Kreativsektor

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Nástrojové oceliWerkzeugstähle
Nástrojářská technikaWerkzeugmaschinenbau
poloha nástrojeWerkzeugposition
hudební nástrojeMusikinstrument
výroba nástrojůMaschinenwerkzeug
výměna nástrojůWerkzeugwechsel
Druhy finančních nástrojůArten von Finanzierungsinstrumenten
Nové nástroje Společenstvíneues Gemeinschaftsinstrument
Definice kategorií nástrojůDefinitionen der Instrumentenkategorien
Manipulace s těžkými nástrojiHandling von schweren Werkzeugen
Provádění finančních nástrojůEinsatz von Finanzinstrumenten
Nástroje na frézování, ostatníFräswerkzeuge, nicht für die Metallbearbeitung
Nástroje na soustružení, ostatníDrehwerkzeuge (ohne Werkstück- und Werkzeughalter für Maschinen oder Handwerkzeuge, nicht für die Metallbearbeitung)
Nástroj pro kapitálové investice pro růstEigenkapitalfazilität für Wachstum
Nástroje, které nepředstavují státní podporuInstrumente, die keine staatlichen beihilfen darstellen
Nástroje na lisování, ražení nebo děrováníPress-, Präge-, Tiefzieh-, Gesenkschmiede-, Stanz- oder Lochwerkzeuge
Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1Instrumente des harten Kernkapitals
Nástroj financování přírodního kapitálu (NCFF) [7]Finanzierungsfazilität für Naturkapital [7]
Doba trvání dluhového nástrojeLaufzeit des Fremdfinanzierungsinstruments
druh použitého nástroje podpory,Art des angewendeten Beihilfeinstruments,
Speciální nástroje nejsou třeba.Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich.
Obecné riziko akciových nástrojůAllgemeines Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
obecné riziko dluhových nástrojů;allgemeines Risiko von Schuldtiteln;
Doba trvání kapitálového nástrojeLaufzeit des Eigenkapitalinstruments
ekonomické nástroje životního prostředíWirtschaftsinstrument für die Umwelt