"násilí" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
násilíGewalt

Beispieltexte mit "násilí"

násilí státustaatliche Gewalt
násilí mládežeJugendgewalt
fyzické násilíAngriff auf Leib und Leben
domácí násilíhäusliche Gewalt
politické násilípolitische Gewalt
násilí ve školáchGewalt in der Schule
sexuálně motivované násilísexuelle Gewalt
oběť mučení nebo jiné formy fyzického násilíOpfer von Folter oder einer anderen Form von physischer Gewalt
Trestná činnost týkající se vozidel může být doprovázena vážnými formami násilí.Kfz-Kriminalität kann mit schweren Formen der Gewalt einhergehen.
jste byl vystaven (byla vystavena) mučení, znásilnění nebo jiným závažným formám psychologického, fyzického či sexuálního násilí.Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben.
Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Dará.Verantwortlich für die Gewalt gegen Demonstranten in Dera'a
Odpovědný za násilí vůči demonstrantům v Homsu.Verantwortlich für die Gewalt gegen Demonstranten in Homs
Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu.Als Offizier am gewaltsamen Vorgehen in Homs beteiligt
Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt.
Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.Öffentliche Erklärungen, mit denen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird.
Akce v boji proti násilí vůči ženám přispívají k prosazování rovnosti žen a mužů.Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen tragen zur Gleichstellung von Männern und Frauen bei.
Pilotní projekt – Lepší zdravotní péče pro oběti sexuálního násilí v Demokratické republice Kongo (DRK)Pilotprojekt — Verbesserte Gesundheitsfürsorge für Opfer sexueller Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nenásilíGewaltlosigkeit
Lopatko použil výhružek fyzického a sexuálního násilí, aby Daškeviče přiměl podepsat žádost o milost.Lopatko drohte physische und sexuelle Gewalt an, um D. Daschkewitsch zu zwingen, ein Gnadengesuch zu unterzeichnen
Některé z podporovaných činností byly mimoto zaměřeny na snižování násilí mezi fanoušky a na činnosti v blízkém okolí.Außerdem widmeten sich einige der unterstützten Tätigkeiten der Senkung der Gewalt zwischen Fans sowie nachbarschaftlichen Aktivitäten.