"nárok" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nárokAnrecht
nárokAnspruch

Beispieltexte mit "nárok"

pojistný nárokSchadensfall
nárok na náhradu v souvislosti se smlouvou nebo operací,Ansprüche auf Schadensersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion,
Nárok na starobní důchod vzniká dosažením věku 66 let.Das Ruhestandsalter beträgt 66 Jahre.
nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;Forderungen nach Schadenersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion,
Nárok na náhradu mezd však byl zahrnut do zákona o společnosti Mesta [29].Das Recht auf Besoldungsausgleich war aber im Mesta-Rechtsakt vorgesehen [29].
Nárok na náhradu za spotřební a rychle opotřebitelné díly a součástky je vyloučen.Ersatz von Verbrauchs- und Verschleissteilen sind ausgeschlossen.
nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného,Forderungen auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion,
Nárok na výhody plynoucí z preferenčního zacházení stanoveného článkem 1 je podmíněn:Die Inanspruchnahme der in Artikel 1 eingeführten Präferenzregelungen ist daran gebunden, dass
Režim jednotné platby: zvláštní nárokBetriebsprämienregelung besondere Ansprüche
Nesplní-li plavidlo tuto podmínku, ztrácí s okamžitým účinkem na dodatečné dny nárok.Erfüllt ein Schiff diese Bedingung nicht, so verliert es mit sofortiger Wirkung seinen Anspruch auf die zusätzlichen Tage.
Máte dále nárok chodit do školy.Sie haben auch Anspruch darauf, eine Schule zu besuchen.
Porušením tohoto zákazu vzniká nárok na odškodnění.Zuwiderhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.
odkaz na právní závazek, jenž zakládá nárok na platbu;die Referenzdaten der rechtlichen Verpflichtung, die den Zahlungsanspruch begründet;
Nezařazení členové mají nárok na administrativní podporu.Mitglieder, die keiner Fraktion angehören, werden verwaltungstechnisch unterstützt.
zboží, jehož vývoz zakládá nárok na poskytnutí vývozních náhrad;deren Ausfuhr zur Gewährung von Ausfuhrerstattungen führt,
Stanovení pohledávky vychází z podkladů, jež osvědčují nárok Unie.Jede Feststellung einer Forderung stützt sich auf Belege, die den Anspruch der Union bescheinigen.
Poskytování služby nezavdávalo nárok na podporu nebo jakoukoli náhradu.Aus der Erbringung des Dienstes sei keinerlei Anspruch auf eine Beihilfe oder einen Ausgleich abzuleiten.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Seznam nárokůVerzeichnis der Einziehungsanordnungen
Platy a jiné nárokyGehalt, Zulagen und an das Gehalt gebundene Zahlungen
Převod platebních nárokůÜbertragung von Zahlungsansprüchen
Hodnota platebních nárokůWert der Zahlungsansprüche
Hodnota platebních nárokůWert der Zahlungsansprüche und seine Annäherung
Aktivace platebních nárokůAktivierung von Zahlungsansprüchen
Nároky na zvláštní právaAnsprüche auf besondere Rechte
Nároky související s osobní situacíAnsprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation
Nároky související s pracovním místemAnsprüche im Zusammenhang mit dem Dienst
Nároky bývalých generálních tajemníkůAnsprüche der ehemaligen Generalsekretäre
Nároky na dávky jiné než penzijní (F.65)Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen (F.65)
Nároky penzijních fondů na penzijní správce (F.64)Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen (F.64)
Nároky uplatňované v případě smrti, zranění, poškození nebo ztrátyAnsprüche wegen Todes, Körperverletzungen, Schäden oder Verlusten
výpočet nároků na důchod,die Berechnung von Ruhegehaltsansprüchen,
Úpravy o změny penzijních nárokůZunahme betrieblicher Versorgungsansprüche,
Převod nároků a dočasný pronájemÜbertragung und vorübergehende Abtretung
První přiznání platebních nárokůErstzuweisung der Zahlungsansprüche
ověřuje existenci věřitelova nároku;den Anspruch des Zahlungsempfängers prüft,
Převody penzijních nároků mezi programyAnwartschaftsübertragungen zwischen Alterssicherungssystemen
Vypořádání nároků dočasných zaměstnancůFeststellung der Versorgungsansprüche der Bediensteten auf Zeit