"nápoj" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nápojGetränk

Beispieltexte mit "nápoj"

sycený nápojkohlensäurehaltiges Getränk
alkoholický nápojalkoholisches Getränk
nealkoholický nápojalkoholfreies Getränk
Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápojZubereitungen, die alle charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten
Tyto výrobky spotřebitel kupuje v tekutém stavu a tím, že je uloží do mrazáku, z nich vytvoří polomražený nápoj.Diese Produkte werden in flüssiger Form verkauft; in den Kühlschrank gelegt entsteht daraus ein halbgefrorenes Getränk.
Součástí složeného výrazu popisujícího alkoholický nápoj nesmí být výraz „lihovina“.Der Begriff „Spirituose“ darf nicht als Teil eines zusammengesetzten Begriffs zur Beschreibung eines alkoholischen Getränks verwendet werden.
Nealkoholický nápoj určený k přímému požívání a s následujícím složením (v % hmotnostních):Ein nicht alkoholhaltiges Getränk zum unmittelbaren Genuss, bestehend aus (in GHT):

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

průmysl nápojůGetränkeindustrie
nápojové trubce dle ISO 4200Getränkerohr nach ISO 4200
nápoje vyrobené z rostlinných výtažků,Getränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten,
Nápoje na bázi kysaného mléka (včetně jogurtových nápojů)Getränke auf Basis von fermentierter Milch (einschließlich Joghurtgetränke)
Nápojové sklo (kromě sklenek na nožce a výrobků ze sklokeramiky nebo olovnatého křišťálu), z tvrzeného sklaTrinkgläser (ohne Stängelgläser und Waren aus Glaskeramik oder Bleikristall), aus vorgespanntem Glas
Nápojové sklo (včetně sklenek na nožce), jiné než ze sklokeramiky, z olovnatého křišťálu, ručně nabíranéTrinkgläser (einschließlich Stängelgläsern), ohne solche aus Glaskeramik, aus Bleikristall, handgefertigt
Nápojové sklo (včetně sklenek na nožce), jiné než ze sklokeramiky, z olovnatého křišťálu, mechanicky nabíranéTrinkgläser (einschließlich Stängelgläser), ohne solche aus Glaskeramik, aus Bleikristall, mechanisch gefertigt
Díly strojů na výrobu nápojůTeile für Maschinen für die Getränkeherstellung
odstranit z dosahu potravin a nápojůVon Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten
aromatizovaných vinných nápojů (CGIA)für aromatisierte Getränke aus Weinbauerzeugnissen (CGIA)
Výroba potravinářských výrobků a nápojůHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung
Ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukrAndere nicht alkoholhaltige Getränke, Zucker enthaltend
Nealkoholické nápoje obsahující mléčné tukyAlkoholfreie Getränke mit Milchfettgehalt
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojůHerstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen