"motiv" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
motivAnlass

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

motivaceMotivation
motivovatmotivieren
motivace spotřebiteleMotivation des Verbrauchers
politická motivacepolitische Motivation
Motivační účinek podporyAnreizeffekt der Beihilfe
sexuálně motivované násilísexuelle Gewalt
Motivační účinek a nezbytnost podporyAnreizeffekt und Notwendigkeit der Beihilfe
Motivace ke splacení státního kapitáluAnreize für die Rückzahlung des staatlichen Kapitals
Motivace u zvláštních opatření, na něž se vztahuje tato kapitolaBegründung für spezifische Maßnahmen, die unter dieses Kapitel fallen
má podpora motivační účinek?Schafft die Beihilfe Anreize?
sexuálně motivovaný trestný činSexualdelikt
Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivyStickereien als Meterware, Streifen oder als Motive
Jsou vagony a lokomotivy způsobilé podle režimu?Sind Eisenbahnwagen und Lokomotiven nach der Regelung beihilfefähig?
Opravy a údržba železničních lokomotiv a vozového parkuReparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Schienenfahrzeugen
Problémy týkající se vozů, lokomotiv a motorových vozůProbleme mit Fahrzeugen, Lokomotiven und Triebwagen
Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy; zásobníky (tendry)Andere Lokomotiven, Lokomotivtender