"množství" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
množstvíMenge
množstvíAnzahl
množstvíMengen
množstvíQuantität
množstvíStückzahl

Beispieltexte mit "množství"

Množství komodityDie Menge des Rohstoffs.
přívodní množstvíZulaufmenge
dopravované množstvíFördermenge
množství v (kg).Menge (in Kilogramm).
Množství (sloupec Q)Menge (Spalte Q)
množství zpětného tokuRücklaufmenge
množství mazacího olejeSchmierölmenge
množství dotčených výrobků;die Mengen der betroffenen Erzeugnisse;
přepín. dopr. množstvíFördermasse umschalten
Účinnost doprav. množstvíFördermengeneffizienz
kontrola přetékajícího množstvíüberwache Überströmmenge
vyhodnocení dopravovaného množstvíbewerte Fördermenge
množství a hodnota zboží;die Menge und den Wert der Waren;
Množství paliva [t] nebo [Nm3]Brennstoffmenge (t) oder (Nm3)
Množství paliva nebo materiáluMenge Brennstoff bzw. Material
Množství maziva pro mazání vřetenSchmiermittelmenge für die Spindeln
Množství v jednotkách objemu kvótyMenge in Kontingentseinheiten
Množství trvale obydlených bytových jednotek.Bestand permanent belegter Wohnungen.
Množství po změření ultrazvukovým vodoměremMenge nach Messung des Ultraschallzählers
Přístup k dodatečnému množstvíZugang zu der zusätzlichen Menge
součet hodnot dopravovaného množstvíAufsummierung der Fördermengenwerte
počet měření dopravovaného množstvíAnzahl der Messungen der Fördermenge
Počet měření dopravovaného množstvíAnzahl Messungen der Fördermenge
počet měření přetékajícího množství.Anzahl der Messungen der Überströmmenge
Počet měření přetékajícího množství.Anzahl Messungen der Ueberstroemmenge.
zastavení regulace rekuperovaného množství.Die Rücklaufmengenregelung wird gestoppt.
Požadované množství v kgBeantragte Menge in kg
povahu a množství zboží;Art und Menge der Waren,
dopravované množství je OKFördermenge in Ordnung
regulace přívod. množství existujeRegelung für Zulaufmenge vorhanden
dopravované množství je příliš velkéFördermenge ist zu groß
Skutečně dovezená množství produktů …Tatsächlich eingeführte Mengen: …
vývoje množství znečištěných výstupů,Entwicklung der an die Umwelt abgegebenen Schadstoffmengen;

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Množství kvóty (t)Kontingentsmenge (in Tonnen, sofern nichts anderes angegeben)
množství není povinné.Die Übermittlung der Warenmenge ist fakultativ.
zamítne požadovaná množství;die beantragten Mengen ablehnen;
Množství (tuny v čisté hmotnosti)Menge (in Tonnen Nettogewicht)
Množství dotčených ryb podle druhůBetreffende Fischmenge, aufgeschlüsselt nach Arten
Množství na konci účetního obdobíMenge am Ende des Rechnungsjahrs
Množství (v metrických tunách) slovyMenge (metrische Tonnen) in Buchstaben
Množství (v metrických tunách) slovyMenge (motrische Tonnen) in Buchstaben
Množství jednotlivých druhů v tunáchMenge je Art in Tonnen
Množství vstupů nebo výstupů (InputOutputAmount)Input- oder Outputmenge (InputOutputAmount)
součet hodnot pro přetékající množstvíAufsummierung der Wert für die Überströmmenge
Procentní podíl pro požadovaná množstvíZuteilungssatz der beantragten Mengen
rozsah měření regulace přívod. množstvíMessbereich Zulaufmengenregelung
Reprezentativní výnosy a dodávaná množstvíRepräsentative Erträge und Liefermengen
Probíhá čekání na přetékající množstvíEs wird gewartet auf Überströmmenge
Pozor! Horký povrchměřičů průtokového množstvíWarnung vor heißen Oberflächen an den Durchflussmengenmessern
příznak pro zapnutí regulace přítokového množstvíFlag zum Einschalten der Zulaufmengenregelung
Stoupá nebo klesá množství?Nimmt das Ausmaß zu oder ab?
Velké/malé množství dovozu krmivhohe/geringe Mengen an eingeführten Futtermitteln
dopravované množství je příliš maléFördermenge ist zu klein
Je-li k dispozici dostatečné množstvíáWenn ausreichend Füllstand vorhanden ist
regulace přívod. množství není aktivována!Zulaufmengen Regelung wurde nicht aktiviert!
Maximální přidané množství organického selenu:Maximale Supplementierung mit Selen in organischer Form:
Stanovení individuálního referenčního množství mlékaBestimmung der einzelbetrieblichen Referenzmenge für Milch Bis zum 11.