"mávat" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
mávatschwingen
mávatwinken

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

prozkoumávaterkunden
Řídicí výbor bude pokrok při uplatňování finančního nástroje pravidelně přezkoumávat.Ein Lenkungsausschuss wird regelmäßig den Fortschritt bei der Durchführung des Finanzierungsinstruments überprüfen.
Po každém takovém časovém úseku nesmí kontrolní pracovník přezkoumávat snímky po dobu alespoň 10 minut.Nach jedem dieser Zeiträume muss die Kontrollperson für mindestens 10 Minuten mit dem Prüfen von Bildern aussetzen.
Kontrolní úřad bude své interní rozhodovací procesy neustále přezkoumávat a v případě potřeby je uzpůsobí.Die Überwachungsbehörde wird ihre interne Beschlussfassungspraxis kontinuierlich überprüfen und gegebenenfalls anpassen.