"loviště" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
lovištěJagdrevier

Beispieltexte mit "loviště"

loviště rybFanggrund
Kódy pro skupiny lovných zařízení podle lovištěCodes der Fanggerätegruppen nach Fischerei
Kód loviště (viz tabulka 2) složený ze 3 částí:Code der Fischerei (Tabelle 2), bestehend aus drei Teilen:
Kód loviště (viz tabulka 2), ve kterém se vykonávala činnostCode der Fischerei (Tabelle 2), in der die Tätigkeit stattfand.
Kódy pro loviště v Baltském moři – nařízení (ES) č. 779/97Codes der Fischereien in der Ostsee — Verordnung (EG) Nr. 779/97

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Vymazání prohlášení učiněného lovištěmLöschung einer Meldung nach Fischerei