"letec" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
letecFlieger
letecFlugzeugführer

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

letecké právoLuftrecht
letecká dopravaLuftfahrt
letecká flotilaLuftverkehrsflotte
letecká kontrolaLuftverkehrskontrolle
letecká přepravaLuftfracht
vojenské letectvoLuftwaffe
civilní letectvíZivilluftfahrt
Letecký dopravce PT.Das Luftfahrtunternehmen PT.
levná letecká společnostBilligfluggesellschaft
Označení leteckých dopravcůBenennung von Luftfahrtunternehmen
Připomínky leteckého dopravceBemerkungen des Luftfahrtunternehmens
Letecká a námořní doprava uvnitř UnieFlüge und Seereisen innerhalb der Union
Letecká a námořní přeprava uvnitř UnieLuft- und Seeverkehr innerhalb der Union
Letecká dopravní infrastruktura zahrnuje zejména:Die Luftverkehrsinfrastruktur umfasst insbesondere
letecké nehodě nebo incidentu s nebezpečným zbožím;Unfälle oder Zwischenfälle mit gefährlichen Gütern,
letecká paliva se speciálním složením pro vojenské použití;Luftfahrzeug-Brennstoffe, besonders formuliert für militärische Zwecke,
Letecké, námořní a civilní radiolokační a navigační systémyFunkortung in der Luft- und Seefahrt sowie zivile Funkortung und Navigationssysteme
letecko-lékařská hlediska a první pomoc včetně odpovídajícího vybavení,flugmedizinische Aspekte und Erste Hilfe, einschließlich entsprechender Ausrüstung,
Bezplatné povolenky pro letectvíKostenlose Zuteilung von Luftverkehrszertifikaten
v letecké dopravní infrastruktuře:für die Luftverkehrsinfrastruktur:
Evropská konference pro civilní letectvíEuropäische Zivilluftfahrtkonferenz
Evropská agentura pro bezpečnost letectvíEuropäische Agentur für Flugsicherheit
Mezinárodní organizace pro civilní letectvíInternationale Zivilluftfahrt-Organisation
Žádost o osvědčení leteckého provozovateleBeantragung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses
Akce (kampaň) leteckých geofyzikálních měření.Kampagne aerogeophysikalischer Messungen.