"krev" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

krevBlut

Beispieltexte mit "krev"

zvířecí krev čísla 0511;Tierblut der Position 0511;
krev z farmové pernaté zvěřeBlut von Zuchtfederwild
Krev a výrobky z krve určené k lidské spotřeběBlut und Bluterzeugnisse für den menschlichen Verzehr
Zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelůmtierisches Blut, zu therapeutischen, prophylaktischen oder diagnostischen Zwecken zubereitet
při použití lymfocytů je nutno uvést, zda se exponuje plná krev nebo odstředěné lymfocyty,bei Verwendung von Lymphozyten: Angaben darüber, ob Vollblut oder separierte Lymphozyten in Kontakt mit der Prüfsubstanz gebracht werden;
střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002); neboDärme, Blasen und Magen von Tieren (Position 0504) und tierisches Blut (Position 0511 oder 3002);
Zpracovaná krev a výrobky z krve (vyjma séra koňovitých pro farmaceutické nebo technické použití (podle nařízení č. 1774/2002)Verarbeitetes Blut und Bluterzeugnisse (außer Equidenserum) für pharmazeutische oder technische Verwendungszwecke (gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002)
Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; kultury mikroorganismů; toxiny (kromě kvasnic)Menschliches Blut; tierisches Blut, zu therapeutischen, prophylaktischen oder diagnostischen Zwecken zubereitet; Kulturen von Mikroorganismen; Toxine (ohne Hefen)

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

krevní transfuzeBluttransfusion
krevní onemocněníBlutkrankheit
Krevetovití čeledi PenaeidaeGarnelen der Familie Penaeidae
Krevety šedé rodu CrangonGarnelen der Gattung Crangon
kreveta druhu Parapenaeus longirostrisGarnelen der Art Parapenaeus longirostris
Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu PandalusGarnelen der Familie Pandalidae, andere als der Gattung Pandalus
krevní albumin nepřipravený pro léčebné nebo profylaktické použití (číslo 3502).Blutalbumin, nicht zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken zubereitet (Position 3502).
Krevety a garnáti druhu Pandalus borealis, uvaření a vyloupaní, na zpracování [2] [3] [5]Garnelen der Art Pandalus borealis, gekocht und geschält, zur Verarbeitung bestimmt [2] [3] [5]
Krevní vzorky pro testování séra bude nejlépe odebrat od ptáků, kteří jsou chováni venku v polích.Blutproben für die serologische Untersuchung werden vorzugsweise von im Freien gehaltenen Tieren entnommen.
Krevety a garnáti druhu Penaeus Vannamei, též bez krunýřů, čerství, chlazení nebo zmrazení, na zpracování [2] [3]Garnelen der Art Penaeus Vannamei, auch ohne Panzer, frisch, gekühlt oder gefroren, zur Verarbeitung bestimmt [2] [3]
Plemenná čistokrevná zvířata [4]reinrassige Zuchttiere [4]
Plemenná čistokrevná zvířata [1]:reinrassige Zuchttiere: [1]:
Jiný než plemenná čistokrevná zvířata: exandere als reinrassige Zuchttiere:
Kardiovaskulární krevní a lymfatický systémKardiovaskuläres System (Blut- und Lymphgefäße)
Živý skot – plemenná čistokrevná zvířataRinder, lebend, reinrassige Zuchttiere
Živé ovce – plemenná čistokrevná zvířataSchafe, lebend, reinrassige Zuchttiere
Živé kozy – plemenná čistokrevná zvířataZiegen, lebend, reinrassige Zuchttiere