"kladný" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
kladnývorteilhaft

Beispieltexte mit "kladný"

Červený vodič na kladný pól, modrý na záporný pól.Rot auf den Pluspol, Blau auf den Minuspol.
Při přiblížení kladný signál, černý vodič proti modrému.Bei Annäherung positives Signal schwarz gegen blau.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

kladnýgründlicher
kladnýkostspielig
kladným zůstatkem na zálohovém účtu v hotovosti nebo v bance.des positiven Restsaldos der Zahlstelle, in bar oder auf dem betreffenden Bankkonto.
Odvolání má odkladný účinek.Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.
Přezkum nemá odkladný účinek.Die Überprüfung hat keine aufschiebende Wirkung.
Odvolání podané podle odstavce 1 má odkladný účinek.Ein gemäß Absatz 1 eingelegter Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.
2.4 Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?Ist das Sicherheitsprogramm schlüssig, robust und vollständig?
Podání opravného prostředku však nemá odkladný účinek.Das Einlegen eines Rechtsbehelfs hat jedoch keine aufschiebende Wirkung.
Závěr: Je bezpečnostní program obsažný, důkladný a úplný?Schlussfolgerung: Ist das Sicherheitsprogramm schlüssig, robust und vollständig?
finanční derivátové pozice s brutto kladnými tržními hodnotamiFinanzderivate mit positivem Brutto-Marktwert: