"jistě" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
jistěgewiss
jistěsicherlich

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Zajistěte stůl pily.Verriegeln Sie den Sägetisch.
Zajistěte dostatečné zavzdušněníFür ausreichende Belüftung sorgen
Zajistěte proti nechtěnému zapnutíSichern gegen unbeabsichtigtes Einschalten
Zajistěte přívod stlačeného vzduchuSicherstellen dass Druckluft vorhanden ist
Pohyb posuvu zajistěte pomocí rukojeti.Vorschubbewegung über Handgriff einleiten.
Zajistěte dodržování plánu údržby.Bitte beachten Sie, dass der Wartungsplan eingehalten wird.
zajistěte pohyblivé a neupevněné částiBewegliche und unbefestigte Teile sichern
Hlavní vypínač zajistěte visacím zámkem.Hauptschalter mit Vorhängeschloss sichern.
Přístroj zajistěte proti samovolnému posunutí.Gerät gegen Verrutschen sichern.