"jen" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
jennur

Beispieltexte mit "jen"

dále jen „EU“,nachstehend „EU“ genannt
dále jen „Izrael“,nachstehend „Israel“ genannt,
dále jen „strany“,im Folgenden „Vertragsparteien“ —
(dále jen „strany“)nachstehend „die Vertragsparteien“ —
(dále jen „strany“),nachstehend „die Parteien“ —
jen v expertním režimunur Expertenmodus
Jen nutno vybrat měřicí médium.Das Meßmedium muß ausgewählt werden.
Jen nepřímo, prostřednictvím dialoguNur indirekt über Dialog
Jen je-li strategie aktivní (označena X)!Nur wenn die Strategie aktiv (markiert mit X) ist!
Jen nutno přezkoušet funkci válečkového řetězu.Eine Funktionsprüfung der Rollenkette ist vorzunehmen.
Jen čistá voda dokáže pojit prach potřebným způsobem.Nur sauberes Wasser hat die notwendige Staubbindefähigkeit.
Jen tak lze zaručit správnost zjištěných hodnot nastavení parametrů.Nur so ist gewährleistet, daß die Einstellparameter richtig ermittelt werden.
Stroj je dovoleno používat jenDie Maschine ist nur zu benutzen
dále jen „státy ESVO“,nachstehend „die EFTA-Staaten“ genannt,
GRUZIE, dále jen „Gruzie“,GEORGIEN, im Folgenden „Georgien“,
Nechat otevřít jen výrobcem!)Nur durch Hersteller öffnen lassen!)
dále jen „smluvní strany“,im Folgenden „Vertragsparteien“ genannt,
dále jen „Faerské ostrovy“,nachstehend „die Färöer-Inseln“ genannt,
dále společně jen „strany“,nachstehend zusammen „Vertragsparteien“ genannt,
Spolupracoval jen jeden maloobchodník.Lediglich ein Einzelhändler arbeitete mit.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

napájeníSpannungsversorgung
zapojeníSchaltung
napájeníStromversorgung
odzbrojeníAbrüstung
znovuvyzbrojeníWiederaufrüstung
stav spojeníVerbindungszustand
zapojení linkyAnlage anschließen
připojení kuličkyKugel fügen
přestrojení zrušenoUmrüsten abgebrochen
elektrické připojeníelektrischer Anschluß
kroky při přestrojeníSchritte zum Umrüsten
zahájení kontrol. krokuBeginne Prüfschritt
sled kroků přestrojeníSchrittfolge Umrüsten
blokové schéma zapojeníBlockschaltbild
zkontrolovat kabelové propojeníKabelverbindung prüfen
Je zapojen do zásuvky?Ist der Netzstecker eingesteckt?
je znepokojen tím, žeist beunruhigt über die Tatsache, dass
Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?Ist der Stecker richtig in der Steckdose befestigt?
je speciálně určeno pro vojenské použití; abesonders konstruiert für militärische Zwecke und
Jestliže porucha zmizí, hledejte chybu v zapojení.Ist die Störung weg, ist ein Fehler in der Verdrahtung zu suchen.
Jednotka na připojení příruby ke kostře čerpadlaFügeeinheit Flansch in Gehäuse
Je potřeba jen při bezprostředním vyvolání editoruNur nötig bei direktem Aufruf des Editors
hydraulický agregát není zapojenHydraulikaggregat ist nicht angeschaltet
Hydraulický agregát není připojenHydraulik Aggregat ist nicht angeschaltet
Simulace brzdných zkoušek, motor zapojenSimulation von Bremsprüfungen, Motor eingekuppelt
mechanismus ovládání zdvih. dvířek zapojenHubtürbetätigung gesteckt
Snímač tlaku prostředí je vadný nebo byl za provozu odpojenUmgebungsdrucksensor defekt oder im laufenden Betrieb Stecker
odkaz na schéma zapojeníVerweis auf den Schaltplan
přestrojení na typové čísloUmrüsten auf Typenummer
Připojení pomocí zástrčky DINAnschluss über DIN Stecker
možnosti připojení sacího hrdlaAnschlussoptionen für Saugstutzen
odepření povinné vojenské službyKriegsdienstverweigerung
znovuzapojení do vzdělávacího procesuschulische Wiedereingliederung
dokončení zvlášt. programu PřestrojeníSonderprogramm Umrüsten beenden