"jehně" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

jehněLamm

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, zmrazenéGanze und halbe Tierkörper sowie Teile von Lämmern oder Schafen, gefrorenen
Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, čerstvé nebo chlazenéFrisches oder gekühltes Lamm- oder Schaffleisch, halbe Tierkörper und Teile davon
Jehněčí dobytek je narozen a chován během celého života ve vymezené zeměpisné oblasti.Die Lämmer wurden in dem angegebenen Gebiet geboren und ausschließlich dort aufgezogen.
Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupenéSchaf- oder Lammleder, enthaart
Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupůGewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren
Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česanéWolle und feine Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt
Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny, nesešité, králičí, zaječí nebo jehněčíGegerbte oder zugerichtete ganze Pelzfelle, nicht zusammengesetzt, von Kaninchen, Hasen und Lämmern
Vyčiněné nebo upravené kožešiny nebo usně (kromě králičí, zaječí nebo jehněčí)Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle, auch zusammengesetzt (ohne von Kaninchen, Hasen und Lämmer)
Vyčiněné usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené, avšak dále neupravené (kromě zámišových usní)Schaf- und Lammleder, nur gegerbt, nicht zugerichtet
Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodejGarne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, gekrempelt, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf