"jednatel" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

jednatelGeschäftsführer

Beispieltexte mit "jednatel"

jednatel společnostiGeschäftsführung

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

sjednatelverhandelbar
Objednatel svým podpisem prohlašuje, že výše uvedené zařízeníDer Auftraggeber erklärt mit Unterzeichnung dass die oben genannte Anlage
Dvouletá záruční doba platí i v případě spojení zařízení se stavebními prvky objednatele.Die zweijährige Gewährleistungsfrist gilt auch bei Verbindung der Anlage mit Baulichkeiten des Bestellers.
Předběžnou přejímku hotového dávkovacího zařízení provede objednatel v závodě podnikatele v Tammu.Nach Fertigstellung der Dosieranlage erfolgt die Vorabnahme der Anlage vom Besteller im Werk des Unternehmers in Tamm.
Objednatel pověřuje podnikatele dodáním a montáží centrálního zařízení na dávkování kovacích prostředků.Der Besteller überträgt dem Unternehmer die Lieferung und Montage einer zentralen Schmiedemittel-Dosieranlage.
To předpokládá, že objednatel podnikateli poskytne veškeré podklady, informace a další předlohy potřebné pro provedení zakázky.Dies setzt voraus, dass dem Unternehmer sämtliche für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen, Informationen und sonstigen Vorlagen vorliegen.
Objednatel je povinen zboží vlastněné před přechodem majetkových práv dostatečně pojistit, zejména pro případ požáru a krádeže.Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern.
Rozhodne-li se objednatel po neúspěšném dodatečném plnění pro náhradu škody, zůstává zboží u objednatele, pokud je to pro něj únosné.Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Besteller, wenn ihm dies zumutbar ist.