"ječmen" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

ječmenGerste

Beispieltexte mit "ječmen"

pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen a kukuřici;Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Mais;
pro hrách setý, bob polní, oves, ječmen a pšenici 0,3 %;bei Futtererbsen, Ackerbohnen, Hafer, Gerste und Weizen: 0,3 %;
na ječmen používaný při výrobě irské whiskey, kategorie B [1]für zur Herstellung von Irish Whiskey, Kategorie B, verwendete Gerste [1]
na ječmen zpracovaný na slad použitý při výrobě sladové whiskyfür gemälzte, zur Herstellung von „Malt Whisky“ verwendete Gerste

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

ječmene kódu KN ex10039000;Gerste des KN-Codes ex10039000;
Pšenice obecná, ječmen, kukuřice a sladWeichweizen, Gerste, Mais, Malz
Bylo prokázáno, že beta-glukan z ječmene snižuje hladinu cholesterolu v krvi.Beta-Glucan aus Gerste verringert/reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut.
Pšenice obecná, ječmen, kukuřice, produkty určené k výživě zvířat a sladWeichweizen, Gerste, Mais, für die Fütterung bestimmte Erzeugnisse, Malz
u pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, neloupané rýže a hovězího a telecího masa,für Hartweizen, Gerste, Mais, Rohreis und Rindfleisch
Pšenice obecná, ječmen, kukuřice, krupice a krupička z pšenice tvrdé, oves a sladWeichweizen, Gerste, Mais, Grob- und Feingrieß von Hartweizen, Hafer, Malz
Pelety z ječmene, kukuřice, rýže, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)Pellets von Hafer, Mais, Reis, Roggen, Gerste und anderem Getreide (ohne Weizen)
Nabídkové řízení týkající se náhrady pro vývoz ječmene do některých třetích zemíAusschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von Gerste nach bestimmten Drittländern