"hrana" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

hranaTotengeläut

Beispieltexte mit "hrana"

Dorazová hranaAnschlagkante
Přední hrana BOZ musí být vyrobena takto:Die Vorderkante der seitlichen Schutzeinrichtung muss wie folgt ausgeführt sein:
Dolní hrana BOZ nesmí být v žádném místě výše než 550 mm nad vozovkou.Die Unterkante der seitlichen Schutzeinrichtung darf an keiner Stelle mehr als 550 mm über dem Boden liegen.
Spodní hrana nárazníkového bloku musí lícovat se spodní plochou krycího plechu.Die Unterseite des Aufprallelements muss mit der Unterseite dieses Verkleidungsblechs bündig abschließen.
Lze nastavit buď prahovou hodnotu (v N), anebo blok, což znamená, že se hrana okna bude vztahovat k maximální poloze nebo maximální síle (Relativní vztah).Es kann entweder ein Schwellwert (in N) gesetzt werden oder die Fensterkante bezieht sich bei Block" auf Maximalposition oder Maximalkraft (relativer Bezug).

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

ochranaSchutz
civilní ochranaZivilschutz
radiační ochranaStrahlenschutz
diplomatická ochranadiplomatischer Schutz
Ochrana datDatenschutz
ochrana očíAugenschutz
ochrana rukouHandschutz
ochrana nohouFußschutz
ochrana rostlinPflanzenschutzkontrolle
ochrana proti hlukuLärmschutz
ochrana proti požáruBrandbekämpfung
ochrana rostlinné říšeSchutz der Pflanzenwelt
ochrana živočišné říšeSchutz der Tierwelt
ochrana životního prostředíUmweltschutz
Hranice s odpovídajícími si hranami byla dohodnuta mezi sousedními územními správními jednotkami a je stabilní.Geometrisch abgestimmte (‚edge-matched‘) Grenze wurde zwischen den benachbarten Verwaltungseinheiten vereinbart und ist nun festgelegt.
ochrana práv a svobodSchutz der Grundrechte
ochrana matky a dítěteFürsorge für Mutter und Kind
Důvěrnost a ochrana údajůVertraulichkeit und Datenschutz
Zabezpečení a ochrana údajůDatensicherheit und Datenschutz
Ochrana utajovaných informací EUSchutz von EU-Verschlusssachen
Ochrana proti neelektrickým energiímSchutz gegen nicht-elektrische Energien
Protipožární ochrana / bezpečnostní technikaBrandschutz / Sicherheitstechnik