"film" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

filmFilmkunst
filmFilm

Beispieltexte mit "film"

Film o tloušťce alespoň 0,36 mm sestávající z:Folie mit einer Mindestdicke von 0,36 mm, bestehend aus
Film MOP, v rolích, poly(ethylentereftalátový) (PET):Multioptische Folie (MOP-Film) auf Rollen, auf Grundlage von Poly(ethylenterephthalat) (PET)
Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200 μmFolien aus Polyethersulfon, mit einer Dicke von nicht mehr als 200 μm
Film z polyethylenu používaný pro pásky do psacích strojůFolien aus Polyethylen, von der für Schreibmaschinen-Farbbänder verwendeten Art
Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce 500 μm (± 25 μm)Folien aus Poly(ethylenterephthalat), mit einer Dicke von 500 μm (± 25 μm)
Film z poly(ethylentereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25 μm, buď:Folien aus Poly(ethylenterephthalat), nicht mit Klebstoff überzogen, mit einer Dicke von nicht mehr als 25 μm:
Film obsahující oxidy barya nebo vápníku v kombinaci buď s oxidy titanu nebo zirkonu, v akrylovém pojivuFolie bestehend aus Barium- oder Calciumoxiden in Verbindung mit Titan- oder Zirconiumoxiden in einem Acrylbindemittel
Měkčený film z polyvinylbutyralu, obsahující:Weichgemachte Polyvinylbutyralfolien, mit einem Gehalt an:
Polymerní film obsahující následující monomery:Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält:
Irizující film z polyesteru a poly(methylmetakrylátu)Irisierende Folien aus Polyester und Poly(methylmethacrylat)
Proto byl navržen prodej akcií společnosti Norsk Film AS.Daher wurde vorgeschlagen, die Anteile an der Norsk Film AS zu verkaufen.
Mikroporézní polypropylenový film o tloušťce nejvýše 100 μmMikroporöse Polypropylenfolien mit einer Dicke von nicht mehr als 100 μm
Ochranný film lze snadno odstranit hadrem, který nepouští chlupy.Mit einem nichtfasernden Putzlappen lässt sich der Schutzfilm leicht entfernen.
Vícevrstevný film z poly(methylmethakrylátu) a metalizovaných vrstev stříbra a mědi:Mehrlagige Folie aus Polymethylmethacrylat sowie Silber- und Kupfermetallschichten

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

filmová tvorbaKinoproduktion
filmový průmyslFilmindustrie
filmový a zvukový pásFilm und Tonband
Filmy pro grafické uměníFilme für grafische Zwecke
Filmové studio společnosti bylo otevřeno v roce 1935.Das Filmstudio des Unternehmens wurde 1935 eröffnet.
Filmová díla čelí silné neevropské konkurenci [1].Auf dem Kinofilmmarkt ist die nichteuropäische Konkurrenz ausgesprochen stark [1].
Filmy v rolích nebo pásech pro fotografii nebo kinematografiiFilmunterlagen in Rollen oder Streifen
Film o celkové tloušťce 40 μm nebo více, sestávající z jedné či více vrstev průhledného polyesterového filmu, kterýFolie mit einer Gesamtdicke von 40 μm oder mehr, bestehend aus einer oder mehreren Schichten transparenter Polyesterfolie:
Film z polyimidu, též obsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna, potažený na jedné nebo obou stranách měděnou fóliíPolyimidfolie, auch Epoxidharz und/oder Glasfasern enthaltend, auf einer oder beiden Seiten mit einer Kupferfolie versehen
Fotografie, filmy a jejich negativy [1]Photographien, Filme und die dazugehörigen Negative [1]
Podpora kultury – pobídky filmovým producentůmKulturbeihilfen — Anreize für Filmproduzenten
Připomínky předložené činnými filmovými studiiAnmerkungen aktiver Filmstudios
Listy biaxiálně orientovaného polypropylenového filmu:Biaxial orientierte Polypropylenfolienblätter
Průhledný poly(ethylentereftalátový) samolepicí film:Transparente selbstklebende Pol(yethylenterephthalat)-Folie,
podložek z diamantových filmů pro elektronické součástky;Substraten mit Diamantfilmen für elektronische Bauelemente;
Vyjádření vnitrostátních orgánů financujících filmové produkceAnmerkungen nationaler Filmförderungsstellen