"drůbež" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

drůbežGeflügel

Beispieltexte mit "drůbež"

živá drůbežLebendgeflügel
jatečná drůbežgeschlachtetes Geflügel
Drůbež a prasataGeflügel und Schweine
Drůbež – brojleřiGeflügel — Masthähnchen
Prasata a drůbežSchweine und Hühner
Drůbež chovaná ve smluvním vztahuGeflügel unter Vertrag
Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubiGeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), Strauße, Tauben
drůbež druhu Gallus domesticus, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem v nepravidelném složení:Hühner, gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Ständer, aber mit Hals, Herz, Leber und Muskelmagen in unregelmäßiger Zusammensetzung:
kompletních krmiv pro prasata (s výjimkou selat) a drůbež.Alleinfuttermittel für Schweine (außer Ferkeln) und Geflügel
K 1. lednu 2005 se budou vztahovat na jiná zvířata než na živou drůbež.Sie gelten ab dem 1. Januar 2005 für andere Bereiche als Lebendgeflügel.
Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): drůbežZur Verfütterung verwendete Zubereitungen für Geflügel (ohne Vormischungen)
týkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbežzur Zulassung von Propionsäure, Natriumpropionat und Ammoniumpropionat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für Wiederkäuer, Schweine und Geflügel
C. Drůbež a násadová vejceC. Geflügel und Bruteier
ostatní drůbež jinde neuvedenáSonstiges Geflügel, anderweitig nicht genannt
Krmiva nakoupená pro drůbež a ostatní malá zvířataZugekaufte Futtermittel für Geflügel und sonstige Kleintiere
Krmiva produkovaná pro drůbež a ostatní malá zvířataInnerbetrieblich erzeugte Futtermittel für Geflügel und sonstige Kleintiere
kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou kuřat/mláďat drůbeže) a ryby;Alleinfuttermittel für Geflügel (außer Küken) und Fische
Živá drůbež (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky:Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend:

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

drůbeží masoGeflügelfleisch
chov drůbežeGeflügelzucht
Z drůbeže čísla 0105von Geflügel der Position 0105
Drůbeží maso a vejceGeflügel und Eier
drůbeží maso, část XX;Geflügelfleisch, Teil XX;
Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazenéGeflügelfleisch, frisch oder gekühlt
Drůbeží droby (kromě jater), zmrazenéSchlachtnebenerzeugnisse von Geflügel (ohne Lebern), gefroren
Drůbeží játra, čerstvá, chlazená nebo zmrazenáGeflügelleber, frisch, gekühlt oder gefroren
drůbež, selata (po odstavu) a výkrm prasat: 500–4000 FYT,Geflügel, Ferkel (entwöhnt) und Mastschweine 500-4000 FYT;
Drůbeží vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařenáEier von Hausgeflügel in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht
Nákup prasat a drůbežeSchweine- und Geflügelzukäufe
Jiné než drůbeží játraandere als Geflügellebern
Jiná než z domácí drůbežeandere als von Hausgeflügel
Násadová vejce (veškerá drůbež)Bruteier (alle Geflügelarten)
Výkrm menšinových druhů drůbežeMastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung
Produkty v odvětví drůbežího masaErzeugnisse des Geflügelfleischsektors
Zpracování a konzervování drůbežího masaSchlachten von Geflügel