"dovolit" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
dovoliterlauben

Beispieltexte mit "dovolit"

Ne – domácnost si to nemůže dovolitNein (Haushalt kann es sich nicht leisten)
Komise zjistila, že pronajaté okruhy nabízené stávajícím provozovatelem byly velice drahé, takže malé a střední podniky si je prakticky nemohly dovolit.Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die Mietleitungen des etablierten Betreibers für KMU fast unerschwinglich waren.
Není možno dovolit přístup k určité proměnné.Der Zugriff auf eine Variable kann nicht gestattet werden.
Pokud si nemůže dovolit uhradit náklady na tuto pomoc, můžete požádat, aby byla poskytnuta zdarma.Sie können beantragen, dass Ihnen diese Beratung unentgeltlich gewährt wird, wenn Sie die Kosten nicht selbst tragen können.
Výrobky využívající nanotechnologie představují světový trh, který si Evropa nemůže dovolit přehlížet.Produkte, die Nanotechnologien nutzen, stellen einen Weltmarkt dar, den zu ignorieren Europa sich nicht leisten kann.
Pouze dvě společnosti, které nepatří k malým a středním podnikům, si mohly dovolit uskutečnit v posuzovaném období významné investice.Nur zwei Nicht-KMU konnten es sich leisten, im Bezugszeitraum nennenswerte Beträge zu investieren.