"dokumentace" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
dokumentaceDokumentation

Beispieltexte mit "dokumentace"

Dokumentace musí obsahovat:Die Unterlagen umfassen
Změna technické dokumentaceÄnderung der technischen Unterlage
Překlad technické dokumentacetechnische Dokumentation Übersetzung
Návod k použití dokumentaceAnweisung zur Benutzung der Dokumentation
Získávání dokumentace a archivaceBeschaffung von Dokumentation und Archivierung
dokumentace k přikoupeným dílůmDokumentation von Kaufteilen
Dokumentace a požadavky v pořádkuDokumentation und Anforderungen unter Kontrolle
dokumentace k elektrickému vybaveníDokumentation der Elektrik
Dokumentace a požadavky na registraciUnterlagen und/oder Anforderungen für die Registrierung
Dokumentace o povrchu na zkušebním úsekuAufzeichnungen zur Prüfstrecke
Dokumentace o dodatečných nákladech na dopravuNachweis von Beförderungsmehrkosten
Dokumentace týkající se postupů interního audituDokumentation über das/die Verfahren für interne Audits
Status a stav dokumentaceStatus und Stand der Dokumentation
Dokumenty a řízení dokumentaceDokumentation und Dokumentenlenkung
Výstupky na upevnění dokumentaceBeleghalterung
Obsah přílohy směrnice: Dokumentace.Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Dokumente und sonstige Unterlagen.
Obecné podmínky hodnocení dokumentaceAllgemeine Bedingungen für die Prüfung von Antragsunterlagen
Technické specifikace a zadávací dokumentaceTechnische Spezifikationen und Ausschreibungsunterlagen
reprezentativních vzorků technické dokumentaceRepräsentative Stichproben der technischen Dokumentation
Tato dokumentace musí obsahovat:“Diese Dokumentation muss Folgendes enthalten:‘
Předkládání dokumentace a záznamůVorlage von Unterlagen, Dokumenten und Aufzeichnungen
Zadávací dokumentace obsahuje alespoň:Die Ausschreibungsunterlagen umfassen mindestens:
dodržování dokumentace / návodu k obsluzeBeachtung der Dokumentation / Bedienungsanleitung
Úplná technická dokumentace je k dispozici.Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden.
Získávání informací, dokumentace a archivaceBeschaffung von Informationen, Dokumentation und Archivierung
Existuje kompletní dokumentace skříňového rozvaděčeSchaltschrankdoku. muss vollständig und vorhanden sein

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

technická dokumentace/Konstrukcetechnische Dokumentation/Konstruktion
souhrn technické dokumentace;eine Zusammenfassung der technischen Unterlagen.
Dokumentace o hlukových zkouškách vozidel na povrchuAufzeichnungen zur Prüfung des Geräuschpegels von Fahrzeugen auf der Prüfstrecke
Dokumentace týkající se postupů pro kontrolu záznamůDokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von Aufzeichnungen
Dokumentace týkající se postupů pro kontrolu dokumentůDokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von Dokumenten
dokumentace odůvodňující volbu metodiky založené na měření;Dokumente, die die Wahl der auf Messung beruhenden Methodik begründen;
dokumentace týkající se přijímacích řízení je nedostatečná,unzureichende Dokumentierung von Einstellungsverfahren,
Dokumentace k mechanické/hydraulické/pneumatické/elektrické částiMechanik / Hydraulik / Pneumatik / Elektro-Dokumentation
dokumentace o veškerých změnách systému kontinuálního měření;Dokumente über etwaige Änderungen am System zur kontinuierlichen Messung;
Poplatek za předložení nové dokumentaceGebühr für die Vorlage eines neuen Dossiers
Podmínky pro vyplacení a podpůrná dokumentaceBedingungen für die Zahlung und Nachweise
Kontakty před předložením doplňující dokumentaceKontakte vor Einreichung der ergänzenden Dossiers
Naše dokumentace obsahuje různé částiUnsere Dokumentation besteht aus verschiedenen Teilen
Do souhrnné dokumentace oznamovatel zařadí:Der bzw. die Antragsteller fügen den zusammengefassten Unterlagen Folgendes bei:
používání zjednodušené dokumentace za letu;vereinfachte Dokumentation während des Flugs,
tištěná dokumentace (prospekty, brožurky atd.),gedrucktes Informationsmaterial (Faltblätter, Broschüren usw.),
vyhodnocení dokumentace (příručka, postupy, atd.);Prüfung der Dokumentation (Handbücher, Verfahrensvorschriften usw.),
Viz také technická dokumentace dávkovacích čerpadel.Sehen Sie hierzu in der Technischen Dokumentation der Dosierpumpe.
Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podoběElektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen