"dodatek" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
dodatekAnhang

Beispieltexte mit "dodatek"

Dodatek D se mění takto:Anlage D wird wie folgt geändert:
Dodatek E se nahrazuje tímto:Anlage E erhält folgende Fassung:
Dodatek EHP Úředního věstníkuEWR-Beilage des Amtsblattes
DODATEK C – REFERENČNÍ SOUBORYANLAGE C — REFERENZDATEIEN
DODATEK E – SPOLEČNÉ ROZHRANÍANLAGE E — GEMEINSAME SCHNITTSTELLE
DODATEK A (PLÁNOVÁNÍ CEST VOZŮ/ILU)ANLAGE A (FAHRTENPLANUNG WAGEN/INTERMODALE LADEEINHEIT)
Dodatek 2: Základní vlastnosti rodiny vozidelAnlage 2 — Wesentliche Merkmale der Fahrzeugfamilie
dodatek.Sind die Voraussetzungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 2003/71/EG erfüllt, muss ein Nachtrag erfolgen.
Umístění mikrofonu (viz dodatek 2)Aufstellung des Mikrophons (siehe Anlage 2)
Závěrečný dodatek I nabídka KanadySchlussofferte unter Anlage I von Kanada
Závěrečný dodatek I nabídka NorskaSchlussofferte unter Anlage I von Norwegen
Závěrečný dodatek I nabídka IslanduSchlussofferte unter Anlage I von Island
Závěrečný dodatek I nabídka IzraeleSchlussofferte unter Anlage I von Israel
Závěrečný dodatek I nabídka JaponskaSchlussofferte unter Anlage I von Japan
Závěrečný dodatek I nabídka ŠvýcarskaSchlussofferte unter Anlage I der Schweiz

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Dodatek 7: Měření jízdního zatížení vozidlaAnlage 7 — Messung des Fahrwiderstands auf der Straße
Dodatek 3: Standardní jízdní cyklus na silnici (SRC)Anlage 3 — Standardstraßenfahrzyklus (SSZ)
Dodatek 6: Ověření simulované setrvačné hmotnostiAnlage 6 — Überprüfung der simulierten Schwungmasse
Dodatek 1: Funkce palubních diagnostických systémů (OBD)Anlage 1 — Funktionsmerkmale der On-Board-Diagnosesysteme (OBD-Systeme)
Dodatek 3: Popis vozidla vybraného jako představitel typu:Anlage 3: Beschreibung des ausgewählten, für den Typ repräsentativen Fahrzeuges
Dodatek C „Další volitelné podmínky“ se mění takto:Anhang C „Optionale Zusatzbedingungen“ wird wie folgt geändert:
Dodatek 3 Obrázky týkající se manévrovacích schopností.Anlage 3 Abbildungen zur Manövrierfähigkeit
Viz dodatek k této příloze.Siehe die Anlage zu diesem Anhang.
Závěrečný dodatek I nabídka SingapuruSchlussofferte unter Anlage I von Singapur
Tento dodatek je nedílnou součástí standardu.Dieser Anhang ist Bestandteil des Standards.
Tento dodatek je nedílnou součástí standardů IFRS.Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des IFRS.
Závěrečný dodatek I nabídka Spojených států americkýchSchlussofferte unter Anlage I der Vereinigten Staaten
Součástí této smlouvy je dodatek se shrnutím technických bodů.Die Zusammenfassung der technischen Punkte im Anhang sind Bestandteil dieses Vertrages.
Cytostáze inhibice růstu buněk (příslušný vzorec viz dodatek 2).Zytostase Hemmung des Zellwachstums (entsprechende Formel vgl. Anlage 2).