"do" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
donach

Beispieltexte mit "do"

Do čísla 5907 nepatří:Zu Position 5907 gehören nicht:
Do čísla 3404 nepatří:Zu Position 3404 gehören jedoch nicht:
Do podkapitoly I nepatří:Zu Teilkapitel I gehören nicht:
zápis do SPSIn SPS schreiben
uvedení do provozuInbetriebnahme
doba do odvzdušněníZeit zum entlüften
signál do zařízeníSignal an Anlage
neodvádět do kanalizacenicht in die Kanalisation gelangen lassen
do 10. listopadu 2013bis 10. November 2013
do 10. listopadu 2015bis 10. November 2015
do kterého byl přidán:dem Folgendes zugesetzt wurde:
Do definice se nezahrnují:Diese Begriffsbestimmung umfasst nicht:
Do vody přidejte smáčedlo.Benetzungsmittel ins Wasser geben.
Do vody přidejte odpěňovač.Antischaummittel ins Wasser geben.
Do otvoru našroubujte mazničku.Drehen Sie den Schmiernippel in die Bohrung.
Přeprava a pojištění placeno doFracht und Versicherung bezahlt bis
Doba trvání léčby (pokud je známa): od ; doDauer der Behandlung (falls bekannt): von bis
do příslušného členského státu: doBitte angeben, ob die Behandlung nach der Ankunft im zuständigen Mitgliedstaat fortgesetzt werden muss: bis
pojezd do zákl. polohyGrundstellungsfahrt
ventily do zákl. polohyVentile nach Grundstellung
pojezd do výchozí polohyAusgangsstellung anfahren
NO zajíždí do stanovištěder WT wird in die Station eingeschleust
uvedení do výchozí polohy.In Ausgangsstellung fahren.
kulička do zpětného ventiluRückschlagventil-Kugel
uvedení do provozní pohotovostiBetriebsbereitschaft herstellen

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

dodavatelLieferant
dodáníAnlieferung
dorysDraufsicht
subdodavateléZulieferer
dovolenoerlaubt
doba taktuTaktzeit
doba záznamuAufnahmezeit
dorazová deskaAnschlagplatte
doba odvzdušněníEntlüftungszeit
dopravované množstvíFördermenge
rozsah dodávkyLieferumfang
sudové čerpadloFasspumpe
technický vedoucítechnische Leitung
výměna dopravníkuBandwechsel
požadovaná hodnotaSollwert
doba poklesu tlakuZeit Druckabfall
dolní mez toleranceUntere Toleranz
data linky nepravděpodobnáLiniendaten nicht plausibel
dovolené způsoby provozovánízulässige Betriebsweisen
dodržujte bezpečnostní pokynySicherheitshinweise beachten
změny a doplňkyÄnderungen und Nachträge
Silnice / dokončenéStraße / beendet
přípojka zásobování vodouAnschluss Wasserversorgung
středová centrická přípojkaAnschluß rückseitig zentrisch
vedoucí konstrukčního odděleníLeitung Konstruktion
dopravované množství je OKFördermenge in Ordnung
dotčenému členu posádky adem betreffenden Besatzungsmitglied und
dokumentace k přikoupeným dílůmDokumentation von Kaufteilen
dojde k vyprázdnění stanoviště.Station wird leergefahren
dokumentace k elektrickému vybaveníDokumentation der Elektrik
data stanoviště nepravděpodobná %sStationsdaten nicht plausibel %s
dokončení zvlášt. programu PřestrojeníSonderprogramm Umrüsten beenden
stranu nahoru / doSeite hoch / runter
Kurzor nahoru / doCursor hoch / runter
čekací doba číslo 1Wartezeit Nummer 1
Kurzor doleva / dopravaCursor links / rechts
čekání na dokončení 1Warte bis 1 fertig
SafetyDoorFB - neplatný parametrSafetyDoorFB - ungültiger Parameter
Konvenční železnice / dokončenékonventionelle Eisenbahnstrecke / beendet