"daleko" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
dalekoweit

Beispieltexte mit "daleko"

Nyní má Evropa k tomuto celkovému cíli velmi daleko.Europa ist derzeit von diesem Gesamtziel noch weit entfernt.
Navíc mzdové náklady jsou daleko nižší než v jiných státech Dálného východu.Darüber hinaus seien die Lohnkosten erheblich niedriger als in anderen fernöstlichen Ländern.
Chmel „Tettnanger Hopfen“ si vybudoval dobrou pověst i daleko za hranicemi regionu.Weit über die regionalen Grenzen hinaus hat sich der Tettnanger Hopfen einen Namen gemacht.
Míra zaměstnanosti je v Německu nad průměrem EU, avšak stále ještě daleko za lisabonskými cíli.Die Beschäftigungsquote in Deutschland liegt zwar über dem EU-Durchschnitt, ist aber noch weit von den Lissabonner Zielvorgaben entfernt.
Míra zaměstnanosti starších pracovníků je vyšší než průměr EU, je však stále daleko nižší než cíl EU.Die Beschäftigungsquote der älteren Arbeitskräfte übertrifft den EU-Durchschnitt, ist jedoch noch weit entfernt von den EU-Zielvorgaben.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nedalekounweit
Binokulární dalekohledy (včetně pro noční vidění)Ferngläser (einschließlich Nachtsichtgeräte)
Nástroje (kromě binokulárních dalekohledů) jako optické teleskopyInstrumente (außer Fernrohre) wie optische Teleskope
Zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně; periskopy; dalekohledy konstruované jako části a součásti strojů, přístrojů, nástrojů nebo zařízení této kapitoly nebo třídy XVIZielfernrohre für Waffen; Periskope; Fernrohre für Maschinen, Apparate, Geräte oder Instrumente des Kapitels 90 oder des Abschnitts XVI