"cizí" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
cizífremd

Beispieltexte mit "cizí"

cizí jazykFremdsprache
cizí státní občanausländischer Staatsangehöriger
Cizí těleso ve strojiFremdkörper in der Maschine
Cizí tělesa mezi pevnými a otočnými dílyFremdkörper zwischen Fest- und Drehteilen
cizí měny měny jiné než euro (tj. měny ostatních členských států, USD, JPY, CHF, ostatní měny [8])Fremdwährungen - Währungen außer Euro, d. h. sonstige Währungen der Mitgliedstaaten, USD, JPY, CHF, sonstige [8]
Aktiva vedená v cizí měněAktiva in Fremdwährung
Podmíněné závazky v cizí měněEventualverbindlichkeiten in Fremdwährung
Náklady na cizí kapitál po zdaněníFremdkapitalkosten nach Steuern
Procentní podíl dluhu v cizí měně (%)Prozentsatz der auf Fremdwährung lautenden Schulden (%)
Náklady na cizí kapitál před zdaněnímFremdkapitalkosten vor Steuern
V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi.Die Packstücke müssen frei von jeglichen Fremdstoffen sein.
Zahrnuty jsou platební transakce denominované v cizí měně.Zahlungstransaktionen in Fremdwährungen sind enthalten.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

bez cizího pachu nebo chuti.frei von fremdem Geruch und/oder Geschmack.
Vážené náklady cizího kapitálu po zdaněníGewichtete Fremdkapitalkosten nach Steuern
IAS 21 Dopady změn směnných kurzů cizích měnIAS 21 Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse
Devizové rezervy (ve směnitelných cizích měnách)Devisenreserven (von konvertiblen Fremdwährungen)
Stejná situace platí pro půjčky v cizích měnách.Gleiches gilt für die auf Fremdwährung lautenden Darlehen.
Rating(y) akreditované ratingové agentury v cizích měnáchFremdwährungsrating einer akkreditierten Ratingagentur
katastrofické události s cizím zaviněním a z vyšší moci.Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.