"chvíle" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
chvíleAugenblick
chvíleMoment
chvíleWeile
chvíleZeitpunkt

Beispieltexte mit "chvíle"

Heslo platné od této chvíleAb jetzt gültiges Kennwort
Komise však do této chvíle žádné antitrustové řízení neiniciovala.Bislang hat die Kommission diesbezüglich keine kartellrechtliche Untersuchung eingeleitet.
Předepsané lhůty (3–10 pracovních dnů) začínají běžet od chvíle přijetí oznámení.Die gesetzlich vorgeschriebene Frist (3—10 Arbeitstage) läuft ab dem Erhalt der Benachrichtigung.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Skladová zásoba existuje počínaje okamžikem naskladnění až do chvíle, kdy je kompletně zásoba vykomisionována resp. odebrána, inventarizována resp. opravena na nulu.Der Lagerbestand existiert vom Zeitpunkt der Einlagerung bis zum Zeitpunkt, an dem der Bestand zu Null kommissioniert, inventiert bzw. korrigiert wird.