"cín" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
cínZinn

Beispieltexte mit "cín"

Cín surový (neopracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)Zinn in Rohform, nicht legiert (ohne Zinnpulver und -flitter)

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vakcínaImpfstoff
telemedicínaTelemedizin
medicínaMedizin
vakcínaVakzin
veterinární medicínaTiermedizin
alternativní medicínaalternative Medizin
medicínská informatikaDatenverarbeitung in der Medizin
provozovatel alternativní medicínynicht anerkannter Heilberuf
cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínutantalhaltige Zinnschlacken mit einem Zinngehalt von weniger als 0,5 %
Ostatní výrobky z cínu, j. n.Andere Waren aus Zinn, a.n.g.
kontakty (cínový povlak, 0,5-1 mm²)Kontakte (Zinnauflage, 0,5-1mm²)
Položka 1C352 nezahrnuje „vakcíny“.Nummer 1C352 erfasst keine „Impfstoffe“.
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínuErzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn
Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentrátyZinn-, Blei- und Zinkerze und ihre Konzentrate
Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.Nummer 1C351 erfasst keine „Impfstoffe“ oder „Immunotoxine“.
70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních cínuZinn von 70 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT