"býk" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
býkBulle

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

u býků po dovršení stanoveného věku;bei Bullen für eine einzige Altersklasse;
v případě býků jsou aspoň sedm měsíců stará;im Fall von Bullen mindestens sieben Monate alt sind
B jatečně upravená těla býků ve věku od 24 měsíců;B Schlachtkörper von mindestens 24 Monate alten nicht kastrierten männlichen Tieren;
jatečně upravená těla býků ve věku od 24 měsíců: R 3;Schlachtkörper von mindestens 24 Monate alten nicht kastrierten männlichen Tieren: R3;
Extenzifikační prémie na býky a krávy bez tržní produkce mlékaExtensivierungsprämie für männliche Rinder und für Mutterkühe
U býků bude doklad o porážce uvádět hmotnost jatečně opracovaného těla.Für Bullen muss im Schlachtnachweis das Schlachtkörpergewicht vermerkt sein.