"agresivní" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

agresivníaggressiv

Beispieltexte mit "agresivní"

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky!Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!
Nepoužívejte žádné abrasivní a/nebo agresivní čisticí prostředky.Keine abrasiven und/oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel benutzen.
Záruk může být zapotřebí k předcházení agresivní obchodní expanzi financované z prostředků státní podpory.Sicherheitsvorkehrungen können notwendig sein, um zu verhindern, dass staatliche Beihilfen zur Finanzierung einer aggressiven Geschäftsexpansion missbraucht werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Vyzkoušené materiály z hlediska odolnosti proti agresivním médiímGeprüfte Materialien für Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien
Hermetická těsnost čerpadla brání unikání extrémně agresivního čiřicího prostředkuDie hermetische Dichtheit der Pumpe verhindert ein Austreten des extrem aggressiven Fällmittels
Tento plovákový spínač lze používat také s oleji, louhy a kyselinami resp. s agresivními médii.Dieser Schwimmschalter kann auch bei Öl, Laugen und Säuren bzw. aggressiven Medien eingesetzt werden.
Čisticí pěna je velmi agresivní, a proto by se měla používat jen na čištění nerezových dílů.Reinigungsschaum ist sehr aggressiv und soll deshalb nur zum Reinigen von rostfreien Teilen verwendet werden.
To je obzvlášť důležité v případě agresivních, jedovatých nebo jinak nebezpečných dopravovaných médií.Dies gilt speziell bei agressiven, giftigen oder anderweitig gefährlichen Fördermedien.
Odsávací zařízení není vhodné k odsávání zdraví nebezpečných, výbušných, hořlavých, lepivých nebo chemicky agresivních výparů, plynů a kapalin.Die Absauganlage ist nicht geeignet zum Absaugen von gesundheitsgefährlichen, explosiven, brennbaren, klebenden oder chemisch aggressiven Dämpfen, Gasen und Flüssigkeiten.