"WT" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
WTWT

Beispieltexte mit "WT"

WT upnutWT gespannt
WT chybíWT ist nicht vorhanden
WT existujeWT vorhanden
upnutí WTWT spannen
číslo WTWT-Nummer
uvolnění WTWT lösen
WT není upnutýWT ist nicht gespannt
WT je identifikovánWT ist identifiziert
chybné číslo WTfalsche WT-Nummer
WT byl během automat. režimu odepnut!WT wurde während des Automatikbetriebes entspannt!
stanoviště čeká na WTStation wartet auf WT
kontrola správnosti čísla WTprüfen ob WT Nummer korrekt
čekejte, dokud nebude upnut WTwarten bis WT gespannt
čekejte, dokud nebude existovat WTwarten bis WT vorhanden
kontrola WT pro stanovištěPrüfen WT für Station
upnutí WT s pomocí čerpadlaWT mit Pumpe spannen
nízkotlaké kontaktování WT vyp.WT Niederdruck Kontaktierung ab
kontaktování WT s pomocí čerpadlaWT mit Pumpe kontaktieren
čekejte, dokud WT neopustí čtecí polohuwarten Wt verlässt Leseposition

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Celní kvóta WTO: viz příloha 7.WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.
Dokument WT/DS379/AB/R, 11. března 2011Dokument WT/DS379/AB/R, 11. März 2011.
Ruská federace přistoupila k WTO dne 22. srpna 2012.Die Russische Föderation trat am 22. August 2012 der WTO bei.
Použije se pouze v případě, že status sledování/přezkumu se liší od „NWT“.Nur, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus nicht „NWT“ lautet.
Komise monitoruje jakékoli takové šetření s cílem zajistit, aby byla dodržována pravidla WTO.Die Kommission überwacht jede solche Untersuchung, um die Einhaltung der WTO-Regeln sicherzustellen.
Všechna zařízení WTMD používaná k detekční kontrole cestujících musí splňovat standard 2.“Alle für die Kontrolle von Fluggästen eingesetzten WTMD müssen dem Standard 2 entsprechen.“
Všechna zařízení WTMD výlučně používaná k detekční kontrole osob jiných než cestujících musí splňovat standard 1.Alle ausschließlich für die Kontrolle von Personen, die keine Fluggäste sind, eingesetzten WTMD müssen dem Standard 1 entsprechen.