"Stabilizátor" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
StabilizátorLastverteiler

Beispieltexte mit "Stabilizátor"

Stabilizátor pro plastové materiály obsahující:Stabilisator für Kunststoffe mit folgenden Inhaltsstoffen:
Světelný stabilizátor sestávající z větvených a lineárních alkylesterů kyseliny 3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-di-methylethyl)-4-hydroxy-benzenpropanové (CAS RN 127519-17-9)Lichtstabilisator, bestehend aus verzweigten und linearen Alkylestern der 3-(2H-Benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-phenylpropionsäure (CAS RN 127519-17-9)

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Název a přidané množství stabilizátoru střevní flóryName und zugesetzte Menge des Darmflorastabilisators
Druhy zvířat, pro něž jsou povoleny stabilizátory střevní flóryTierarten, für welche der Darmflorastabilisator zugelassen ist
Emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látkyEmulgatoren und Stabilisatoren, Verdickungsstoffe und Geliermittel
Jako stabilizátory a antioxidanty jsou nezbytné také další požadované přídatné látky.Zusätzlich beantragte Zusatzstoffe sind als Stabilisatoren und Antioxidationsmittel erforderlich.
Je proto vhodné povolit použití některých barviv, sladidel, antioxidantů a stabilizátorů v analozích výrobků z jiker.Daher sollte die Verwendung bestimmter Farbstoffe, Süßungsmittel, Antioxidantien und Stabilisatoren in Fischrogen-Imitaten zugelassen werden.
Fotosenzitivní pryskyřice sestávající z modifikovaného akrylátu, akrylového monomeru, katalyzátoru (fotoiniciátoru) a stabilizátoruFotosensitiver Klebstoff bestehend aus modifiziertem Acrylat, Acrylmonomer, Katalysator (Fotoinitiator) und Stabilisator
Plyny (ropné), z platformačního stabilizátoru, frakční destilace lehkých zbytků (CAS č. 68919-07-3), pokud obsahují > 0,1 % hmotnostních butadienuGase (Erdöl), Platformer Stabilisator Ab-, leichte Bestandteile Fraktionierung (CAS-Nr. 68919-07-3), falls der Butadiengehalt > 0,1 Gew.-% beträgt