"Rumunsko" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
RumunskoRumänien

Beispieltexte mit "Rumunsko"

Rumunsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu sucha a lesních požárů.Rumänien hat wegen Dürre und Waldbränden einen Antrag auf Inanspruchnahme des Fonds gestellt.
Částky pro Bulharsko a Rumunsko podle čl. 125b odst. 1Beträge für Bulgarien und Rumänien gemäß Artikel 125b Absatz 1
Plynovod z Bulharska do Rakouska přes Rumunsko a MaďarskoErdgasfernleitung von Bulgarien über Rumänien und Ungarn nach Österreich
Finanční ustanovení pro Bulharsko a Rumunsko uvedená v článcích 10, 16 a 18Finanzbestimmungen für Bulgarien und Rumänien gemäß den Artikeln 10, 16 und 18
rámce, v němž Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko mohou doplňovat přímé platby.einen Rahmen, innerhalb dessen Bulgarien, Kroatien und Rumänien ergänzende Direktzahlungen tätigen können.
Seskupení projektů Bulharsko – Rumunsko – zvýšení kapacity obsahující následující PSZ:Cluster Bulgarien — Rumänien zur Kapazitätssteigerung, das folgende PCI umfasst:
Seskupení projektů Rumunsko – Srbsko mezi místy Resita a Pancevo obsahující následující PSZ:Cluster Rumänien — Serbien, Verbindungsleitungen zwischen Resita und Pancevo, das folgende PCI umfasst:
Seskupení projektů Rumunsko – Maďarsko – Rakousko – přenosový koridor obsahující následující PSZ:Cluster Fernleitungskorridor Rumänien — Ungarn — Österreich, das folgende PCI umfasst:

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Vest (Rumunsko)Vest (Rumänien)
Centru (Rumunsko)Centru (Rumänien)
Sud-Est (Rumunsko)Sud-Est (Rumänien)
Nord-Est (Rumunsko)Nord-Est (Rumänien)
Nord-Vest (Rumunsko)Nord-Vest (Rumänien)
Sud-Vest Oltenia (Rumunsko)Sud-Vest Oltenia (Rumänien)
Rumunsko, Nizozemsko, Belgie, Řecko, Portugalsko, Česká republika, Maďarsko, Švédsko, Rakousko, BulharskoRumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, Bulgarien
Sud — Muntenia (Rumunsko)Sud Muntenia (Rumänien)